(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning - Enebakk kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Enebakk kommune har mottatt nye midler for utdeling til bedrifter som er rammet av koronapandemien. 

Søknader legges inn digitalt på Regionalforvaltning.no, med søknadsfrist 21. januar.

 

Søknadene vil bli behandlet i utvalg for næring, landbruk og miljø (NLM) 31. januar.

 

Kriteriene for å søke er:

  1. Virksomheten må ha forretningsadresse i Enebakk kommune
  2. Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling
  3. Virksomheten må opplyse om annen offentlig støtte de tre siste årene
  4. Virksomheter som har hatt omsetningssvikt eller økte kostnader som en følge av koronapandemien, er berettiget til å søke
  5. Siste godkjente regnskap vedlegges søknaden

Les mer om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, på regjeringens nettsider

 

Spørsmål til Enebakk kommune om denne ordningen kan rettes til: regnskap@enebakk.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen