(Du er ikke pålogget) 
 

Kvitsøy kommune - Kommunal kompensasjonsordning - Runde 2 - Covid 19 (2021)

Opprett ny søknad på støtteordning

Kvitsøy kommune er tildelt kr 250 000,- til kommunal kompensasjonsordning for næringslivsaktører som er særskilt rammet av smitteverntiltakene. Departementet omtaler ordningen slik: 

"Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger."

For fullstendig tekst sjekk regjeringen sin nettside

Søknader må sendes inn via regionalforvaltning.no og søknadsfristen er 06.08.21.

For spørsmål om ordningen kan Kvitsøy kommune kontaktes på telefon: 51 73 63 00 eller via e-post: post@kvitsoy.kommune.no 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen