(Du er ikke pålogget) 
 

Sarpsborg kommune – Tilskudd til hoteller som ikke har kunnet motta bagatellmessig støtte

Opprett ny søknad på støtteordning

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kap. 553 post 68, har Sarpsborg kommune mottatt midler til fordeling til lokalt næringsliv. 

Sarpsborg kommunes tilskuddsordninger har så langt vært basert på at tilskudd gis som bagatellmessig støtte etter EØS-regelverket. Dette har medført at enkelte bedrifter innen hotell og treningssenter ikke har kunnet motta tilskudd på linje med andre bedrifter innen bransje.

Sarpsborg kommune har på bakgrunn av dette etablert en kompensasjonsordning for hotell og overnattingsbransjen med NACE-kode 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant. Hensikten med ordningen er at aktører som ikke har kunnet motta bagatellmessig støtte skal kunne få tilskudd på nivå med det de ellers ville fått.

Søknadsfrist er 07.9.2021.

Ordningen er notifisert under en nasjonal ordning under Covid-19- rammeverket (godkjent av ESA 16. april 2021). Ordningen gir kommunen handlingsrom til å innrette egen ordning og tildele offentlig støtte på en trygg måte, selv om tilskuddsbeløpet går ut over nivået for bagatellmessig støtte.

For NACE-kode 55.101 (hoteller) gjelder følgende:

  1. Omsetningstap for perioden januar-februar 2021 kontra perioden januar-februar 2020 kompenseres med 10%. Det settes et tak for maksimal kompensasjon på kr. 150.000
  2. Omsetningstap for perioden mars-april 2021 kontra mars-april 2019 kompenseres med 15%. Det settes et tak for maksimal kompensasjon på kr. 130.000.-
  3. Det gis i tillegg et tilskudd for mai og juni 2021 på 80 prosent av beløpet som er beregnet i punkt b).
  4. Eventuell tidligere mottatt kommunal kompensasjon fra Sarpsborg kommune for 2021 vil bli trukket fra det beregnede totalbeløp for perioden januar-juni 2021.

Samlet maksimalt tilskuddsbeløp fra ordningen vil slik det er beskrevet ovenfor være 384.000 kroner.

Opplysninger om omsetningstap beskrives og sendes til kathinka.messel@sarpsborg.com.

Har du spørsmål til utlysningen eller søknaden, ta kontakt med næringsrådgiver: Thomas Engh på e-post thomas.engh@sarpsborg.com, mobil: 958 58 044. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen