(Du er ikke pålogget) 
 

Alvdal kommune - Kommunal kompensasjonsordning

Opprett ny søknad på støtteordning

Alvdal kommune har mottatt en tredje tildeling innen ordningen kalt Kommunal kompensasjonsordning i forbindelse med Covid 19-pandemien. Totalt har vi i tredje tildelingsbrev fra departementet mottatt kr 308 000,- som skal benyttes til å kompensere lokale bedrifter/foretak som kan anses særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med Covid 19-pandemien. Denne kompensasjonsordningen må ikke forveksles med den tidligere ekstraordinære bevilgningen til kommunenes næringsfond for støtte bedrifter som på grunn av Covid 19 har måttet omstille seg/endre driften på ulike måter. Vi har tidligere mottatt to tilsagn, hvert på kr 250 000,-, som allerede er fordelt til ulike foretak i kommunen. 

SØKNADSFRIST FOR DENNE UTLYSNINGEN SETTES TIL 10.10.2021, SLIK AT KOMMUNENS ADMINISTRASJON KAN FRAMSETTE SØKNADENE FOR POLITISKE VEDTAK OG TILDELINGER I GOD TID FØR VÅR RAPPORTERINGSFRIST 31.12.2021. 

Kompensasjonsordningen skal først og fremst kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.
I tildelingsbrevet til kommunene er det uttrykt at det er betydelig frihet for å tilpasse hva slags virksomheter som kan innvilges støtte, da dette nok varierer rundt om i kommunene  avhengig av den lokale situasjonen.

Vi imøteser med dette søknader fra de av dere som har opplevd tapt omsetning eller på annen måte har blitt skadelidende som følge av koronapandemien i 2021. Tidligere tilskuddsmottakere kan søke på lik linje med nye søkere, men det må da dokumenteres at kompensasjonen ikke skal dekke tap/tiltak som allerede er kompensert i tidligere søknad. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen