(Du er ikke pålogget) 
 

Covid-19 midlar 3. tildeling - Øystre Slidre kommune

Formannskapet vedtok i FS sak 58/21 19/8- 21  følgande retningsliner for tildeling og sakshandsaming av søknader om støtte frå kommunale Covid-19 midlar- tredje tildeling:

 

Midlar kan søkjast av bedrifter/verksemder som har hatt kostnadar eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, og som vil nytte midlane til konkrete fysiske tiltak som kan nyttast fritt av alle og styrkar kommunen som reisemål. Samla sum for tildeling er kr 750`

 

Ordninga blir kunngjort på kommunen sin nettsider og ved utsending på e-post til medlemmar av Beitostølen Utvikling og Øystre Slidre Næringsforening.

 

Rådmann får fullmakt til å handsama dei innkomne søknadene og tildele støtte innanfor løyvingsramma på kr. 750’. 

Søknadsfrist er sett til 15/9-21

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen