(Du er ikke pålogget) 
 

Lyngen kommune - kommunal kompensasjonsordning av juni 21

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen