(Du er ikke pålogget) 
 

Lavangen - Kommunal kompensasjonsordning lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner

Opprett ny søknad på støtteordning

Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for
lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner

Lavangen kommune er tildelt 589 000 kroner.

Fordelingen har lagt vekt på næringer som fortsatt vil kunne oppleve begrensinger. Dette gjelder blant annet næringer i reiselivet som er særlig avhengig av turister innen EØS område

Virksomheter i Lavangen kan søke økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader, inntektsbortfall og tap som følge av pandemien.
Søkere må ha skriftlig dokumentasjon. Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Søkere som tidligere har fått tildelt støtte, eller har fått avslag, kan søke på nytt. Tildelt Korona-støtte fra andre ordninger blir trukket fra.


Søknader sendes inn via regionalforvaltning.no


Frist for søknad er 6 desember 2021

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen