(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Stjørdal kommune -"Notifisert ordning"

Stjørdal kommunes kompensasjonsordning etter den nasjonalt notifiserte ordningen

Stjørdal kommune har fått tildelt MNOK 3,161 i statlige midler som skal brukes i en kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Dette er fjerde runde med midler til den lokale kompensasjonsordningen. Bevilgningen er denne gangen rettet mot kommuner med næringsliv som fortsatt er hardt rammet av pandemien med reiselivsnæring med turisme fra land utenfor EØS-området og kommuner med de største flyplassene med utenlandsk trafikk.

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Tilskuddet skal derfor bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme fra land utenfor Europa (EØS), og derfor fremdeles er rammet av pandemien.  Det vil legges vekt på virksomheter som fortsatt opplever begrensinger etter overgangen til fase 1 i «En normal hverdag med økt beredskap». 

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen rettes mot lokale virksomheter. 

  • Virksomheter innenfor Reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene er berettiget til støtte i  denne runden
  • Tap og/eller ekstrakostnader som grunnlag for søknadssum skal dokumenteres
  • Legg ved en redegjørelse for virksomhetens situasjon i dag i forhold til at man er rammet av begrensninger av bl.a. innreisebegrensninger
  • Virksomheter som er en del av et større konsern må oppgi dette i søknaden
  • Det kan kun søkes støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted i Stjørdal kommune
  • Det kan kun søkes kompensasjon for 2021 i denne runden

Ut fra det totale antall søknader vil det bli beregnet et maksbeløp, og eventuelt en prosentvis avkortning av søknadsbeløpet.

Søknadsfrist 1.desember 2021

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen