(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinære kompensasjonsmidler, runde 4

Kommunal kompensasjonsordning for Andøy kommune

Andøy kommune har fått tildelt kr. 2 569 000,- i ekstraordinære kompensasjonsmidler (runde 4) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tildelingen skal sikre likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19. Målet er at likviditeten skal bedres for det lokale næringslivet.

I denne tildelingen vil det legges vekt på næringer som fortsatt vil kunne oppleve begrensninger etter overgangen til fase 1 «En normal hverdag med økt beredskap». Dette gjelder blant annet næringer i reiselivet som er særlig avhengig av turister utenfor EØS.

Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning. Det oppfordres derfor til at flere næringer søker.

Andøy kommune vil prioritere å fordele midler til bedrifter som kan dokumentere tapte inntekter og/eller økte kostnader i 2021. Dette må dokumenteres av revisor/regnskapsfører.

Regelverk og innhold i søknaden:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en notifistert en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16.april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Tildelingen vil gis i form av den notifiserte ordningen i den fjerde runden.

Hvor søker jeg?

Søknadsfrist:

-              26.11.2021

Hvem kan jeg spørre om hjelp?

-              Næringskonsulent, Suzanne Pettersen

E-post: suzanne.pettersen@andoy.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen