(Du er ikke pålogget) 
 

Bedriftsintern opplæring 2022 for bedrifter i Viken (BIO-ordningen)

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring 2021 - 2022 

Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene.  

 

Søknadsfristen er løpende

  

 Hvem  kan få støtte

  • Alle bedrifter i Viken kan søke
  •  Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker.   
 

Det er en forutsetning at bedriften har gjort en kartlegging av kompetansebehovet og utarbeidet en plan for opplæringen før man søker om tilskudd til opplæringstiltaket.

  

Lurer du på noe?  

Gå inn på hjemmesiden vår Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring 2021  - Viken fylkeskommune

Du er også velkommen til å kontakte oss på vår svartjeneste: kib@viken.no eller en av våre saksbehandlere. Du finner kontaktinformasjon på hjemmesiden. 


 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen