(Du er ikke pålogget) 
 

Fredrikstad kommune. Smart- og næringsfondet frist 01.02.2022

Fredrikstad kommune utlyser med dette muligheten til å søke om midler fra Smart- og næringsfondet.

Frist for å søke er 1. februar 2022 og gjøres via www.regionalforvaltning.no.

Fredrikstad kommunes Smart- og næringsfond skal primært bidra til å gjennomføre gjeldende strategier i Fredrikstad kommunes næringsplan og i Smart Fredrikstadprogrammet. Fellestiltak som øker verdiskaping gjennom synergier og vekst, samt tiltak som bidrar til et mer bærekraftig samfunn, prioriteres, herunder også sosialt entreprenørskap.

For mer informasjon om Fredrikstad kommunes næringsplan og Smart Fredrikstadprogrammet, gå inn på kommunens nettside (www.fredrikstad.kommune.no) og søk i søkefeltet. (det går dessverre ikke å legge inn en direktelink i denne informasjonsteksten.). 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen