(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2022 - Salangen kommune

Næringsfondet i Salangen kommune er åpent for søknader.

Søknader til næringsfondet registreres på www.regionalforvaltning.no.

 

Spørsmål kan stilles til Astafjord Utvikling AS ved Bjørn Nordmo tlf 91700556, Trude Berg 48033414, eller ordfører Sigrun W Prestbakmo tlf 48180945.

 

Søknadsfrister for 2022:

Næringsutvalgsmøte torsdag 31. mars, frist for søkere å levere ferdig søknad er torsdag 3. mars

Næringsutvalgsmøte tirsdag 14. juni, frist for søkere å levere ferdig søknad er onsdag 18. mai

Næringsutvalgsmøte tirsdag 11. oktober, frist for søkere å levere ferdig søknad er tirsdag 13. september

Næringsutvalgsmøte tirsdag 6. desember, frist for søkere å levere ferdig søknad er tirsdag 8. november

 

Søkere bes ta kontakt med Astafjord utvikling i god tid før frist. Søknader som kommer inn etter frist vil ikke bli behandlet før i neste møte.

For å kunne søke må du sette deg inn i de ulike støtteordninger og retningslinjer for Salangen kommune. 

Næringsutviklingsarbeid - SALANGEN KOMMUNE

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen