(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning del 5 og 6

Opprett ny søknad på støtteordning

Utlysning - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter DEL 5 og 6 - Dovre kommune

Søknadsfristen er 23. januar 2022 kl. 23.59.

Dovre kommune er tildelt kr. 1.273.000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Tildeling vi bli gjort av PNU-utvalget den 15.02.2022. 

Hvem kan søke om midler?

Formålet med kompensasjonsordningen er å avhjelpe situasjonen i lokale virksomheter som igjen er rammet av nye smittevernrestriksjoner som ble innført i siste kvartal av 2021.

Søkere som har opprettholdt sin drift i perioden vil prioriteres. Bedrifter som er under konkursbehandling, besluttet avviklet eller avviklet, kan ikke søke. Søkere som tidligere har mottatt midler fra kommunal kompensasjonsordning kan søke.

Bedrifter i disse bransjer vil bli prioritert:

 1. NACE-bransje 56.101 Drift av restauranter og kafeer og NACE-bransje 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
 2. NACE-bransje:79.110 Reisebyråvirksomhet
 3. Andre lokale servicevirksomheter som kan dokumentere tap/økte kostnader som flg. av de nye smittevernsrestriksjonene innført siste kvartal 2021

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap i november og desember 2021, som følge av nasjonale/lokale smitteverntiltak innført i siste kvartal 2021. 

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 

Støtteberegning:

 • Det kan gis inntil 100 % kompensasjon av godkjent støttegrunnlag, med maksimalt støttebeløp kr. 150.000,- pr. bedrift.
 • Dersom det ikke er tilstrekkelig med midler til å innvilge hele prosentsatsen, vil støttebeløpet bli avkortet forholdsmessig.
 •  Dersom det gjenstår ubrukte midler etter tildelingen den 15. februar 2022, vil ordningen bli vurdert lyst ut på nytt.

For alle overnevnte kategorier gjelder:

 • Tilskuddet følger regelverket for Den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket (kap 553 post 68).
 • Søknader og vedlegg skal registreres elektronisk på regionalforvaltning.no
 • Søknaden må inneholde foretakets navn og organisasjonsnummer, tilskuddsbeløp og hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt, og hvem som har gitt denne støtten.
 • I søknadsskjema/ev. i vedlegg skal grunnlaget for søknaden dokumenteres/spesifiseres, dvs. hvilke tap/økte kostnader som har oppstått i perioden, og hvorfor.
 • Driften må være lokalisert i kommunen. Datterselskap av konsern med forretningsadresse utenfor Dovre kommune kan søke, men må oppgi dokumentasjon for mottatt støtte på konsernnivå (egenerklæring i søknadsskjema)

Vi ber om følgende vedlegg, som lastes inn på regionalforvaltning.no:

 • Perioderegnskap t.o.m. 3. kvartal 2021
 • Perioderegnskap for november og desember 2021, og med referanseregnskap november og desember 2019. Evt. oppstilling, godkjent av regnskapsfører, over tapt omsetting eller merkostnader aksepteres dersom regnskapstall ikke foreligger.

Flg. skjemaer er en del av søknadsprosedyren på regionalforvaltning.no

 • Egenerklæringsskjema - offentlig støtte (spesifiseres og fylles ut i søknadsskjemaet på regional forvaltning.no)
 • Egenerklæringsskjema - foretak i økonomiske vanskeligheter (spesifiseres i søknadsskjemaet på regional forvaltning.no). 

Søknadsfrist 23. januar, søk gjerne så raskt som mulig. Har du spørsmål til utlysningen eller søknaden, ta kontakt med steinar.tolf.jacobsen@dovre.kommune.no / tlf. 97077039

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen