(Du er ikke pålogget) 
 

Sunndal kommune - Kommunal kompensasjonsordning Januar 2022

Sunndal kommune har fått tildelt kr 512 000 som skal fordeles til lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. Søknadsfrist er 19 januar 2022.

Ordningen skal fungere som en ventilordning for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

De som kan søke er:

  • Lokale virksomheter som er særlig hardt rammet at smitteverntiltak eller nedstenging med økte kostnader eller tap av omsetning
  • Kostnader og tap må være knyttet til 4. kvartal 2021 og 1. kvartal 2022.
  • Virksomhetene må være registrert i foretaksregisteret og ha et kommersielt formål
  • Virksomheten må ha adresse i Sunndal kommune eller dokumentere virksomhet i Sunndal med et særregnskap attestert av revisor eller regnskapsfører

Følgende prioritering vil bli vektlagt:

  • Virksomheter innen bransjene servering, overnatting, arrangement og reiseliv
  • Særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak
  • Virksomheter som ikke har mottatt kompensasjon tidligere eller har mottatt mindre tilskuddsbeløp
  • Virksomheter med ansatte

Søknaden skal leveres elektronisk på regionalforvaltning.no

Søknaden vil bli vurdert basert på dokumentasjon knyttet til omsetningsfall, ekstra kostnader, tap, tilpasninger, dekning av andre kompensasjonsordninger, risiko for tap av arbeidskraft og kompetanse.

Spørsmål om ordningen kan rettes til assisterende kommunedirektør Bjørn Flemmen Steinland, 915 44 349 - bjorn.flemmen.steinland@sunndal.kommune.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen