(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning (6. del 2021)

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter (6. del 2021)

Stortinget vedtok den 21. desember 2021 å bevilge 500 millioner kroner til kommunal kompensasjonsordning. Dette er den sjette tilskuddsrunden, hvor hensikten er å avhjelpe lokale virksomheter som igjen rammes av nye smitteverntiltak (desember 2021/ januar 2022). Overhallas andel er 288.000 kroner. 

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 195 S (2020-2021) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop. 79 S (2020-2021). Økonomiske tiltak i møte med pandemien. Tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har referanse 21/1215-133.

Søknad

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

  1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
  2. Søk opp støtteordning – søk på "Overhalla" – velg Kommunal kompensasjonsordning (6. del 2021)
  3. Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn

Informasjon om økonomi:

  1. Tapte inntekter knyttet til nedstenging ifm offentlige smittevernkrav innført desember 2021/ januar 2022.
  2. Oversikt over ekstra kostnader til smitteverntiltak innført desember 2021/ januar 2022.
  3. Andre kostnader

Det vil kreves dokumentasjon som lastes opp som vedlegg. Det må også oppgis annen offentlig støtte som er mottatt, herunder om der er mottatt støtter fra andre kompensasjonsordninger. Skatteattest skal legges ved. Det er krav om at det ikke er skyldig offentlige skatter og avgifter.

Søknadsfrist: 28.02 2022.

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge  av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen 1.9.2022 skal tilbakebetales til KMD. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn på et senere tidspunkt skal også tilbakebetales til KMD

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen