(Du er ikke pålogget) 
 

Eidsvoll kommune - 5. tildeling til lokalt næringsliv

Regjeringen har besluttet å gjennomføre en femte tilskuddsrunde av de gjenværende midlene. Hensikten er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak.
Eidsvoll kommune har mottatt 1,14 mill. fra staten som skal fordeles ut til bedrifter som sliter økonomisk i forbindelse med Covid-19-situasjonen. Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Departementet har laget et søknadsskjema for ordningen, som sikrer at tildelinger skjer i henhold til Covid-19-rammeverket for tildeling av offentlig støtte. Nærmere informasjon om ordningen ligger på www.regjeringen.no og www.regionalforvaltning.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen