(Du er ikke pålogget) 
 

Nord-Aurdal - kommunal kompensasjonsordning for næringslivet - runde 6

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Nord-Aurdal – runde 6

Nord-Aurdal kommune er tildelt kr. 1.127.000,- i runde 6 av tilskuddet på kap. 553, post 68 om kommunal tilskuddsordning til lokale virksomheter. Midlene tildeles etter den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid-19 rammeverket. Nord-Aurdal kommune tildeler midler etter godkjent søknad gjennom Regionalforvaltning.no

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. Formålet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som igjen er rammet av nye smittevernrestriksjoner som ble innført siste kvartal 2021.

Denne runden retter seg spesielt mot:

  1. Servering og skjenking
  2. Reisearrangør og overnatting

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader, tilgjengelige midler og tidligere mottatt støtte.

Søknader og vedlegg skal registreres elektronisk på www.regionalforvaltning.no. Veiledning for innlogging finner du på portalen.

Søknaden må inneholde foretakets navn og organisasjonsnummer, tilskuddsbeløp og hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt, og hvem som har gitt denne støtten.

I søknadsskjema/ev. i vedlegg skal grunnlaget for søknaden dokumenteres/spesifiseres, dvs. hvilke tap/økte kostnader som har oppstått i perioden, og hvorfor.

Søknadsfrist 20. januar 2022.

Har du spørsmål, ta kontakt med inger.flyaker.johnsen@nord-aurdal.kommune.no / tlf. 99734246.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen