(Du er ikke pålogget) 
 

Kvæfjord kommune - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - del 6

Opprett ny søknad på støtteordning

Ny tildeling av midler fra kommunal kompensasjonsordning -runde 6.

Kvæfjord kommune har fått ytterligere kr. 277.000,- som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Midlene skal gis som krisetilskudd til virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med en ny nedstenging høsten 2021. 

Mål for ordningen

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet for virksomheter som står overfor en mangel eller utilgjengelighet av likviditet på grunn av covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av covid-19- pandemien. 

Virksomheter som faller inn under målet for ordningen kan få dekket dokumenterte kostnader og tap som følge av nedstenging og/eller omsetningssvikt som følge av covid-19, eller økte kostnader som følge av smitteverntiltak innført etter 1. november 2021.

Målgruppe:

 • Kun virksomheter innenfor Kvæfjord kommunes grenser og med adresse i Kvæfjord kommune kan motta støtte.
 • Virksomheter som har opplevd tap av omsetning/inntekter og/eller økte kostnader som følge av smitterverntiltak innført etter 1. november 2021. 
 • Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen.  Det betyr at det må føres separate regnskaper for filialer/bedrifter i den aktuelle kommunene eller på andre måter være mulig å separere virksomheten i den aktuelle kommunen fra virksomheter i andre deler av konsernet/foretaket.

Krav til søknaden

 •   Søknadsskjema sendes inn via regionalforvaltning.no
 •   Søker må dokumentere tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak innført etter 1. november 2021 (avbestillinger, tap av oppdrag, tap av varer ol).
 •   Søker må på en oversiktlig måte, i eget vedlegg, beskrive og begrunne utgifter og tap
 •   Tidligere mottatt coronastøtte skal oppgis
 •   Dersom det foreligger betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra regnskapsfører foreligge.
 •   Foreløpig regnskap for 2021

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Tildelingskriterier

 • Dersom tildelt beløp på kr. 277.000,- ikke er tilstrekkelig til å innfri alle søknader vil midlene fordeles forholdsmessig. 
 • Støtten beregnes med bakgrunn i dokumenterte tap og omsetningssvikt etter 1. november 2021.
 • Virksomheter som søker kan ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling av driften.
 • Kommunen kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
 • Søknader som er mangelfull vil ikke bli vurdert.

Regelverk

Tildelingen er offentlig støtte i henhold til reglene som åpner for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen, hjemlet i den notifisert kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Kommunen, KMD eller EFTAs overvåkningsprogram ESA kan gjennomføre kontrolltiltak. Dersom søker har oppgitt feilaktige opplysninger kan tilskuddet bli krevet tilbakebetalt helt eller delvis. Hovedregelen er at ulovlig støtte må tilbakebetales med renter og renters rente. 

Søknadsfrist: 20. februar 2022

  Spørsmål om ordningen kan rettes til: næringsrådgiver Ellen Eliseussen, mob.919 14204 eller på mail ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen