(Du er ikke pålogget) 
 

Sarpsborg kommune - Kommunal kompensasjonsordning tildeling 6 og 7

Sarpsborg kommune er tildelt totalt 3.328.000 kroner fra staten i den 6.tildelingsrunden til tilskuddsordninger for lokalt næringsliv rammet av smittevernstiltak.

Hensikten med den kommunale kompensasjonsordningen er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Fordelingen er gjort på grunnlag av antall ansatte i serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører.

Sarpsborg kommune har besluttet å tildele tilskuddet som en kompensasjon for økonomisk tap i desember 2021.

Kompensasjonsordningen omfatter i utgangspunktet bedrifter med følgende NACE-koder:

55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant

56.101 Drift av restauranter og kafeer

56.210 Cateringvirksomhet 

56.301 Drift av puber79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

93.210 Drift av fornøyelses- og temaparker

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen