(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning 2022

Opprett ny søknad på støtteordning

Osen kommune fikk tildelt 294 000,- fra KMD jan. 2022. Disse midlene skal benyttes som en kompensasjon til næringslivet lokalt.

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen