(Du er ikke pålogget) 
 

Nesna - kommunal kompensasjonsordning runde 6

Kommunene har fått tilført nye midler fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til den kommunale kompensasjonsordningen del 6 (vår forrige utlysning var del 4) og Nesna  har nå kr. 304 000 til fordeling. 

 Søknadsfrist er 14. februar.  

 

Mål

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

 

Hvem kan søke om midler?

Ordningen rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av covid-19-pandemien.

Støtten skal kompenserer lokale virksomheters ekstraordinære kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen.

Støtte kan gis lokalt næringsliv som av ulike årsaker faller utenfor nasjonale ordninger eller fordi kommunene selv ønsker å prioritere økt støtte til virksomheter som allerede har mottatt støtte.

Kommunen har stor anledning til å støtte ulike deler av næringslivet innenfor sin kommune. De kan selv velge hvordan de vil tildele støtte.

Virksomheter som har søk tidligere på kompensasjonsordningen kan også søke på del 6.

 

Støtten gjelder for desember 2021

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, ekstraordinære kostnader eller tap i perioden desember 2021.

Med forbehold om flere utlysninger vil dette gjelde for aktivitet i 2022

 

Statsstøtteregelverk:

Tilskuddet følger regelverket Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket.

Prioriteringer

  1. Levedyktige virksomheter har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger.
  2. Virksomheter som er særlig hardt rammet innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  3. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - særlig vekst- og oppstartsbedrifter.
  4. Virksomheter som ikke har mottatt støtte tidligere.

 

Søknadsfrist:

14. februar 2022

 

Søknadsportal:

Søknader mottas kun via Startside (regionalforvaltning.no)

 Krav til innhold i søknaden/dokumentasjon

  • Regnskap 2019, 2020 og 2021 (2021 kan være ubekreftet).
  • Beskrivelse av situasjonen for perioden det søkes om støtte for (desember 2021).
  • Dokumentasjon fra autorisert regnskapsfører på inntektsbortfall/kostnader for perioden det søkes om støtte for .
  • Det må anføres i friteksten hvor mange årsverk bedriften sysselsatte i normalår (2019) og nå/2022.
  •  

Beregning av støtte

Støtten beregnes og prioriteres skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

 

Behandling av søknader

Søknadene behandles av formannskapet i Nesna Kommune eller ved delegasjon til rådmann. 

Vedtak om støtte/avslag er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens §2 første ledd bokstav b. Melding om vedtak vil være skriftlig begrunnet og gitt i tilskuddbrev/avslagsbrev

Målet er at søknadene skal være behandlet innen 14. februar 

Støttemottakere får beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak.

 

Spørsmål om søknad kan rettes til

Næringsutvikler Halvor Hilmersen, halvor.hilmersen@nesna.kommune.no, tlf 93248441

 

 


 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen