(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Del 6 Tysvær

Tysvær kommune utlyser med dette sjette del av kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter. 

Målgruppe:

Ordningen rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av covid-19-pandemien.  

Tilskudd kan dekke:

  • Sektorer eller virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen
  • Sektorer eller virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur
  • Sektorer eller virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga covid-19-pandemien.

Vurdering av søknader:

Støtten gis etter reglane for offentleg støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL). Hensikten med ordningen er å bevare arbeidsplasser og kompetanse i lokale virksomheter.  Søknadene blir vurdert ut fra nytten tildelingen gir:

  • hvor hardt ramma bedriften er
  • tildelingens betydning for bedriften
  • bedriftens betydning/verdiskaping for samfunnet

Søknadsfrist: 31. januar 2022

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen