(Du er ikke pålogget) 
 

DA Bodø

DA Bodø

Den nasjonale ordningen for kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift ble avsluttet i 2016 med virkning fra 2017. Handlingsplanen for DA Bodø er videreført ut 2020.

Nordland fylkeskommunes gjenstående midler er øremerket satsingen på utviklingspilarene Motor i Nord, Kunnskapsbasert verdiskaping og Opplevelsesbasert verdiskaping.

For de tre utviklingspilarene er det utpekt vertskapsinstitusjoner som har ansvar for utvikling og framdrift i pilarene. Bodø kommune er vertskapsinstitusjon for pilaren Motor i Nord, Kunnskapsparken Bodø AS er vertskapsinstitusjon for pilaren Kunnskapsbasert verdiskaping og Visit Bodø er vertskapsinstitusjon for Opplevelsesbasert verdiskaping.

Alle DA-prosjektsøknader skal før innsending til Nordland fylkeskommune vurderes av et av pilarvertskapene, som vil vurdere hvilken pilar prosjektsøknaden skal vurderes under.

Innovasjon Norge Nordland behandler søknader om tilskudd til bedriftsrettede prosjekter og skal rådgi og bidra til utvikling av gode prosjektsøknader i tråd med handlingsplanen for pilarene.

 

Nordland fylkeskommunes kontaktperson for DA-ordningen:

Linda Kristiansen, rådgiver - likris@nfk.no / 75 65 01 68

Krav til søknaden:

Søknaden må skissere bakgrunnen for prosjektet og synliggjøre behovet for satsingen.  Søknaden skal inneholde følgende elementer: innledning, bakgrunn, situasjonsbeskrivelse, målsetting, satsingsområder/strategier, planlagte aktiviteter, organisering, fremdriftsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan (inkl. timeantall og timesats for eget arbeid i prosjektet).

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen