(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning i Sør-Odal #7

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter rammet av covid-19-restriksjoner. Søknadsfristen er 22. mai 2022.

Søknadsfrist er 22.05.2022 klokka 23.59. Tildeling vil bli gjort av utvalg for næring, miljø og klima.

Midlene er fordelt til kommuner med utgangspunkt i antall ansatte innenfor servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet.

Hvem kan søke om midler?

Bransjene som ligger til grunn i fordelingsmodellene fra departementet (se oversikt ovenfor), bør tilgodeses så langt det er behov. Kommunene bes særlig om å vurdere kompensasjonsbehovet i virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, som bl.a. nystartede bedrifter. Utover dette har kommunen betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Alle virksomheter i kommunen som kan dokumentere kostnader eller tap som følge av innførte smitteverntiltak, og som faller helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger, kan søke om støtte.

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Virksomheter som tidligere ikke har mottatt støtte gjennom kompensasjonsordningen, vil bli prioritert i denne runden.

Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, i hvilken grad virksomheten er berørt av restriksjoner, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

For alle overnevnte kategorier gjelder:

  • Tilskudd vil bli gitt etter notifisert ordning støtte etter statsstøtteregulativet
  • Driften må være lokalisert i kommunen

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

  • Skatteattest for 2022
  • Årsregnskap 2020 og 2021 (om mulig), periodisert og kontospesifisert med både balanse og resultat
  • Foreløpig regnskap siste tre måneder
  • Tidligere mottatt støtte ifm. covid-19

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. Søknaden må inneholde foretakets navn og organisasjonsnummer, tilskuddsbeløp og hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt, og hvem som har gitt denne støtten.

Har du spørsmål til utlysningen eller søknaden, ta kontakt med kommunikasjons- og næringskoordinator John Kristian Strand på e-post john.kristian.strand@sor-odal.kommune.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen