(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Næringsfondet skal være et kommunalt støtte- og stimuleringstiltak til fremme av nye eller eksisterende bedrifter/virksomheter i kommunen som vil bidra til å øke eller opprettholde sysselsettingen. Midlene skal brukes i henhold til kommunens strategier for næringsutvikling samt nasjonale retningslinjer og føringer i fylkeskommunens regionale utviklingsprogram.

Vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond

Søknader til næringsfondet skal alltid ha følgende vedlegg:

1. Eventuelt tilbud fra leverandør

2. Skatteattest fra Fylkesskattekontoret og Kvalsund kommune

3. Regnskap

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen