(Du er ikke pålogget) 
 

Gratangen kommune - Kommunalt næringsfond 2022

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunale næringsfond 2022

I kommunestyrets møtet i Gratangen kommune den 23. juni 2022 ble det avsatt kr. 1 000.000 til næringsarbeid/næringsfond i 2022.

Mål og tildelingskriterier 

Midlene skal nyttes til å utvikle næringsliv, reiseliv, kultur, kulturnæring, entreprenørskap og etablering. 

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.  

Søknadsfrist:

Søknader behandles løpende.

Søknad til Gratangen kommunes næringsfond sendes via nettsidene til: www.regionalforvaltning.no


Spørsmål kan rettes til rådgiver for næring og utvikling Linda Klausen,
e-mail: linda.klausen@gratangen.kommune.no, tlf. 40 40 78 26.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen