(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskuddsmidler solenergi på yrkesbygg - Vestfold og Telemark fk 2022

Vestfold og Telemark fylkeskommune utlyser tilskuddsmidler til forundersøkelser/mulighetsstudier for produksjon av solenergi på yrkesbygg. Private bedrifter og kommuner i fylket kan søke om inntil 75 prosent støtte til å gjennomføre en slik mulighetsstudie.

Mulighetsstudien skal omhandle bygg i eget eie. Delfinansieringen vil ikke inkludere installasjoner.

Det er satt av 2 millioner kroner til formålet.

Søknadsfristen er 01.10.22.

Søknadene vil innen 1. november bli vurdert etter følgende prioriteringer:

  • Arealet som skal bli vurdert for solenergi.
  • Gjennomførbarhet – Presenter en grov plan for hvordan prosjektet vil gjennomføres. Også fram til og med selve av installasjon av solenergianlegget, skal beskrives kort.
  • Innovasjonsgrad vil bli vektlagt
  • Geografisk spredning – det kan være ønskelig å få opp gode prosjekter med en viss spredning i fylket.

Søknadsmal

Fyll inn tekst under hver av overskriftene:

1. Prosjekteier (søker): Eier av prosjektet og det aktuelle bygget – mottaker av støttebeløpet (org.nr.)

2. Prosjektleder: Hvem som er ansvarlig for framdriften

3. Nærmere beskrivelse av prosjektet

Blant annet:

  • Hva vil dere oppnå med prosjektet?
  • En framstilling av typisk elektrisitetsforbruk eller annet energiforbruk for bygget/bygningene gjennom året.
  • Hvor stort er arealet som kan være egnet for solenergi?
  • Hvordan/til hvilke formål vil den produserte energien kunne benyttes?
  • Gjennomførbarhet – Presenter en grov plan for hvordan prosjektet vil gjennomføres. Også fram til og med selve av installasjon av solenergianlegget, skal beskrives kort.

 4. Budsjett

Legg ved budsjett for prosjektet.

5. Finansieringsplan

6. Prosjektstart og -slutt: Sluttrapport og utbetalingsanmodning må sendes fylkeskommunen innen 15.05.23

7. Prosjekteiers underskrift og kontaktinformasjon

Søknaden sendes innen 01.10.22 via regionalforvaltning.no

Betingelser for tilskudd

Les mer om hvilke betingelser som gjelder for å få tilskudd

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen