(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært næringsfond ifm Tretten Bru

Opprett ny søknad på støtteordning

Næringstilskudd  i forbindelse med brukollaps

Næringslivet på Tretten har store utfordringer etter brukollapsen på Tretten. Det er påført ekstra kostnader, det brukes mer tid og omsetningen har falt dramatisk for noen.
Øyer kommune har forsøkt å få sentrale myndigheter til å bidra med kompensasjon til bedriftene som er rammet, uten å ha lykkes foreløpig. Formannskapet vedtok derfor i møte 18.10.22 å bevilge kr. 4mill til et ekstraordinært næringsfond for de bedriftene som er rammet. 

Vedtaket er som følger:

1. Kommunestyret etablerer ekstraordinært næringstilskudd til bedrifter på Tretten på 4 mill. kr.

2. Kriterier for tildeling som skal sikre at det er bedrifter som har reell nytte av et eventuelt tilskudd som blir prioritert:

  • Postadresse Tretten

  • Minimum 30 % omsetningsfall i september og oktober 2022 sammenlignet med samme periode i 2021.

  • For å kunne få tildelt tilskudd kan bedrifter ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter søknadsfrist.

  • Negativt driftsresultat pr 31.10.22.

  • Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no.

  • Resultatregnskap og balanse pr 31.12.2021 og pr 31.10.2022 som viser månedlige perioder skal vedlegges søknaden.

  • Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet.

3. Tilskuddet finansieres fra disposisjonsfondet.

4. Søknader behandles av formannskapet 13. desember 2022.

5. Søknadsfrist 15. november 2022.

 

Øyer, den 18.10.22

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen