(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til folkehelsearbeid 2023

Ønsker du å bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse? Skal din organisasjon iverksette tiltak for å fremme psykisk helse blant barn og unge? Vil du styrke innsatsen innen frivillighetsarbeid for økt deltakelse? Rogaland fylkeskommune deler ut ca. 1,3 million kroner til flere forskjellige prosjekter som støtter opp om disse innsatsene. Sjekk retningslinjene under og finn ut om din organisasjon eller kommune kan søke om tilskudd til folkehelsearbeid og få hjelp til nettopp deres prosjekt.

Kontaktperson
Hege Tvedt, hege.tvedt@rogfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen