(Du er ikke pålogget) 
 

Statskogordningen

Siden 2005 har det vært en partnerskapsavtale mellom Statskog SF og Nordland fylkeskommune om en tilskuddsordning benevnt som Statskogordningen. Fylkeskommunen administrerer ordningen i samråd med Statskog SF.

Formålet med ordningen er å styrke arbeidet med prosjektrettet næringsutvikling i kommuner der Statskog SF er stor grunneier.

Både kommuner, grende-/bygdelag, organisasjoner, enkeltpersoner og småbedrifter i utkantområder kan søke om tilskudd til prosjekter som faller innenfor rammen av retningslinjene for ordningen.

Kommuner i Nordland hvor Statskog SF er stor grunneier; Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes, Rana, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Bodø, Fauske, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Narvik og Evenes.

Krav til søknaden:

Søknaden må skissere bakgrunnen for prosjektet og synliggjøre behovet for satsingen.  Søknaden skal inneholde følgende elementer: innledning, bakgrunn, situasjonsbeskrivelse, målsetting, satsingsområder/strategier, planlagte aktiviteter, organisering, fremdriftsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan (inkl. timeantall og timesats for eget arbeid i prosjektet).

Kontaktpersoner:

Trude Haug
900 89 932
truhau@nfk.no
Martin Berg 756 50 337 mbe@nfk.no

Kåre Rasmussen

(Statskog Ofoten)

916 22 024
kra@statskog.no

Harald Rundhaug

(Statskog Salten)

907 48 885 Harald.rundhaug@statskog.no

 Wenche Hjelmseth

(Statskog Helgeland)

916 22 005
 whj@statskog.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen