(Du er ikke pålogget) 
 

Nesna - Ekstraordinært COVID 19 næringsfond

Nesna kommune kan gi tilskudd til følgende :

 

Bedriftsutvikling

Investeringer i bedrifter 

Tiltaksarbeid(utviklingstiltak/konsulentbistand)

Grunnlagsinvesteringer

 

Tiltaksarbeid og grunnlagsinvesteringer er prosjekter som er forutsatt drevet i kommunal regi. SAtsing på innvandrere, kvinner og ungdom(18-35 år) skal prioriteres. Det kan ikke gis støtte til aksjetegning. 

 

Bedriftsutvikling kan f.eks. være produktutvikling, markedsundersøkelse, oppbygging av kompetanse, prøveproduksjon og prøvesalg. 

Investeringstilskudd gis til anlegg og utstyr av varig karakter og gis vanligvis ikke til driftsutgifter og til utstyr som er lett omsettelig. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen