(Du er ikke pålogget) 
 

Kommualt næringsfond

Handlingsplan for 2014:
Overordna mål : Utvikle arbeidsplassar og auke verdiskapinga.
Satsingsområde:
Profilering og marknadsføring/ merkevarebygging
Tilrettelegging av infrastruktur - mobil/fiber
Støtte til næringsetablering med særleg fokus på næring basert på lokale ressursar, utvikling av nye tilbod og styrking av kompetanse.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen