(Du er ikke pålogget) 
 

Regionalt næringsfond - Kongsbergregionen

Hensikten med næringsfondene er å legge til rette for vekst, verdiskaping og sysselsetting i regionene. Prosjektene skal være i det distriktspolitiske virkemiddelområdet, dvs kommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Tiltaket må være tidsavgrenset, ha definerte målsettinger, prosjektplan mm. Driftstiltak eller -støtte dekkes ikke. Tiltak kan støttes med maksimalt 50% andel av prosjektets kostnad. Det forutsettes at all prosjektstøtte er innenfor EØS-regelverk for offentlig støtte.

Det er regionrådet for Kongsbegregionen som fatter vedtak om tilskudd fra næringsfondet

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen