(Du er ikke pålogget) 
 

Høylandet kommune - Næringsfond

Næringsfondet i Høylandet kommune / Regionalt næringsfond for Indre Namdal

Næringsfondene skal være et virkemiddel for stimulering til nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter.
Det kan gis varierende tilskudd fra næringsfondene. Saksbehandler retter søknaden mot rett fond.
 
Forutsetningen for å få tilskudd fra næringsfondene er at omsøkte prosjekt ligger innenfor retningslinjene som er gitt for bruk av næringsfond, og at det er et realistisk prosjekt som faller innenfor rammene for prioritering i kommunale- og fylkeskommunale planer.

Søknader behandles etter hvert som de kommer inn til fondene er oppbrukt.
Når fondsmidlene er oppbrukt, må søknader legges "på vent" til vi får påfylling neste år.

Det må søkes direkte via www.regionalforvaltning.no om regionale utviklingsmidler

 For nærmere informasjon, ta kontakt på postmottak@hoylandet.kommune.no eller på tlf 74324800.  

    

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen