(Du er ikke pålogget) 

Støtteordninger publisert av møre og romsdal fylkeskommune

Geografisk


Tematisk filter


Regionalitet

 
Søk ord i tittel/forvalter
Søk/oppdater
Fjern søkeord
Søknadsfrist
 
Side 
2 sider Rader pr.side 
Støtteordning / ForvalterEkstern lenke til forvalter SøknadsfristVis mer info
 Bedriftsintern opplæring (BIO)
 Møre og Romsdal fylkeskommune
Åpen - Løpande søknadsfrist, siste frist 2022 er 30.nov.  
 Garden som ressurs - mobilisering lokal mat og landbruksbasert reiseliv
 Møre og Romsdal fylkeskommune
Åpen - Frist 31.12.2022  
 Offentleg - privat samarbeid
 Møre og Romsdal fylkeskommune
https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/tilskot-naering-innovasjon-og-kompetanse/skaparkraft-offentleg-privat-samarbeidÅpen - Frist 31.12.2022   
 Omstilling av Geirangerfjorden verdsarvområde med omland
 Møre og Romsdal fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommuneÅpen - Frist 31.12.2022  
 Omstilling og nyskaping i næringsliv og lokalsamfunn
 Møre og Romsdal fylkeskommune
Åpen - Frist 31.12.2022  
 Reiseliv - attraktivitet gjennom berekraft
 Møre og Romsdal fylkeskommune
Åpen - Frist 31.12.2022  
 Skaparkraft - fornybar energi
 Møre og Romsdal fylkeskommune
Åpen - Frist 31.12.2022  
 Skaparkraft - Grøne industrielle løft
 Møre og Romsdal fylkeskommune
https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/tilskot-naering-innovasjon-og-kompetanse/skaparkraft-groene-industrielle-loeftÅpen - Frist 31.12.2022  
 Tilskot til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Møre og Romsdal
 Møre og Romsdal fylkeskommune
Fylkeskommunen sine heimesiderÅpen - Frist 31.12.2022  
 Tilskotsordning for vassmiljøtiltak i Møre og Romsdal vassregion
 Møre og Romsdal fylkeskommune
VannportalenÅpen - Frist 31.12.2022