(Du er ikke pålogget) 

Støtteordninger publisert av møre og romsdal fylkeskommune

Geografisk
Tematisk filter
Regionalitet
 
Søknadsfrist
 
Side 
2 sider Rader pr.side 
Støtteordning / ForvalterEkstern lenke til forvalter SøknadsfristVis mer info
 Bedriftsintern opplæring (BIO)
 Møre og Romsdal fylkeskommune
Åpen - Frist 30.10.2023  
 Berekraftig byutvikling i Ålesund, Molde og Kristiansund i 2023
 Møre og Romsdal fylkeskommune
Åpen - Frist 02.10.2023  
 Berekraftig tettstadutvikling i Møre og Romsdal i 2023
 Møre og Romsdal fylkeskommune
Åpen - Frist 02.10.2023  
 Nye løysingar for redusert energibruk
 Møre og Romsdal fylkeskommune
Åpen - Frist 31.12.2023  
 Næringsutvikling og nyskaping i distrikta
 Møre og Romsdal fylkeskommune
Åpen - Frist 31.12.2023  
 Offentleg/privat samarbeid
 Møre og Romsdal fylkeskommune
https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/tilskot-naering-innovasjon-og-kompetanse/skaparkraft-offentleg-privat-samarbeidÅpen - Frist 31.12.2023   
 Omstilling av Geirangerfjorden verdsarvområde med omland
 Møre og Romsdal fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommuneÅpen - Frist 31.12.2023  
 Reiseliv - attraktivitet gjennom berekraft
 Møre og Romsdal fylkeskommune
mrfylke.no/tilskotÅpen - Frist 31.12.2023  
 Skaparkraft - fornybar energi
 Møre og Romsdal fylkeskommune
mrfylke.no/tilskotÅpen - Frist 31.12.2023  
 Skaparkraft - Forprosjekt nye utdanningstilbod
 Møre og Romsdal fylkeskommune
Åpen - 15.11.2023: Frist for behandling av søknad i 2023