(Du er ikke pålogget) 

Støtteordninger publisert av møre og romsdal fylkeskommune

Geografisk
Tematisk filter
Regionalitet
 
Søknadsfrist
 
Side 
1 side Rader pr.side 
Dato åpenStøtteordning / ForvalterEkstern lenke til forvalter SøknadsfristVis mer info
07.05.2024Berekraftig tettstadutvikling i Møre og Romsdal 2024
Møre og Romsdal fylkeskommune
 Åpen - Frist 15.09.2024  
06.02.2024Nye løysingar for redusert energibruk
Møre og Romsdal fylkeskommune
mrfylke.no Åpen - Frist 31.12.2024  
06.02.2024Omstilling av Geirangerfjorden verdsarvområde med omland
Møre og Romsdal fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune Åpen - Løpande innan 01.08.2024  
06.02.2024Tilskotsordning for vassmiljøtiltak i Møre og Romsdal vassregion
Møre og Romsdal fylkeskommune
Vannportalen Åpen - Frist 31.12.2024  
05.02.2024Forprosjekt nye utdanningstilbod
Møre og Romsdal fylkeskommune
mrfylke.no Åpen - 15.11.2024: Frist for behandling av søknad i 2024  
05.02.2024Offentleg/privat samarbeid
Møre og Romsdal fylkeskommune
mrfylke.no Åpen - Frist 31.12.2024   
05.02.2024Skaparkraft - Grøne industrielle løft
Møre og Romsdal fylkeskommune
mrfylke.no Åpen - 08. april og 14. oktober 2024  
24.01.2024Omstilling og utvikling i område med særlege distriktsutfordringar
Møre og Romsdal fylkeskommune
 Åpen - Frist 31.12.2024  
11.12.2023Tilskot til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket 2024
Møre og Romsdal fylkeskommune
 Åpen - Frist 31.12.2024  
30.06.2022Skaparkraft - fornybar energi
Møre og Romsdal fylkeskommune
mrfylke.no/tilskot Åpen - Frist 31.12.2024  
01.06.2022Bedriftsintern opplæring (BIO)
Møre og Romsdal fylkeskommune
 Åpen - Frist 31.08.2024  
21.02.2022Reiseliv - attraktivitet gjennom berekraft
Møre og Romsdal fylkeskommune
mrfylke.no Åpen - Frist 31.12.2024