(Du er ikke pålogget) 

Støtteordninger publisert av nordland fylkeskommune

Geografisk
Tematisk filter
Regionalitet
 
Søknadsfrist
 
Side 
1 side Rader pr.side 
Støtteordning / ForvalterEkstern lenke til forvalter SøknadsfristVis mer info
 BIO Nordland - Støtte til Bedriftsintern opplæring
 Nordland fylkeskommune
BIO Nordland - Bedriftsintern opplæringÅpen - Søknadsfrist 30.mars 2024. Løpende saksbehandling  
 Etablering og utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
 Nordland fylkeskommune
Info på fylkeskommunens nettsideÅpen - Søknadsfrist 15. mars 2024  
 Klimamidler
 Nordland fylkeskommune
Side på Nfk.no om klimamiddlelordningenÅpen - Søknad kun etter avtale med fylket  
 Kulturprosjekter og arrangementer - Tilskudd
 Nordland fylkeskommune
Informasjon om ordningenÅpen - 1. mars 2024  
 Landbruk - Tilretteleggingstiltak
 Nordland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune - tilskuddsordningerÅpen - Søknadsfrist 15. mars 2024  
 Tilskudd samiske tiltak
 Nordland fylkeskommune
Informasjon på hjemmesidenÅpen - Søknadsfrister 15. mars og 15. september 2024  
 Tilskudd til omstilling i kommuner
 Nordland fylkeskommune
Omstilling og nyskapingÅpen - Kun etter avtale med Nordland fylkeskommune   
 Utkantbutikker Nordland
 Nordland fylkeskommune
Info om tilskuddsordningenÅpen - Søknadsfrist 15.august 2024.  
 Visuell kunst - opphold i Nordland
 Nordland fylkeskommune
Informasjon om ordningenÅpen - 1. mars 2023  
 Visuell kunst - Tilskudd til arrangører av utstillinger i Nordland
 Nordland fylkeskommune
Informasjon om ordningenÅpen - 1. mars 2024