(Du er ikke pålogget) 

Støtteordninger publisert av trøndelag fylkeskommune

Geografisk


Tematisk filter


Regionalitet

 
Søk ord i tittel/forvalter
Søk/oppdater
Fjern søkeord
Søknadsfrist
 
Side 
1 side Rader pr.side 
Støtteordning / ForvalterEkstern lenke til forvalter SøknadsfristVis mer info
 BIO Trøndelag 2022 - Støtte til bedriftsintern opplæring
 Trøndelag fylkeskommune
BIO Trøndelag 2022Åpen - Frist 31.12.2022  
 DistriktForsk
 Trøndelag fylkeskommune
DistriktForskÅpen - Løpende  
 Dåarjoe saemien gïele jïh kultuvre-evtiedimmien prosjeektide
 Trøndelag fylkeskommune
Åpen - Frist 15.11.2022  
 Kulturtilskudd - Tilskudd til mindre prosjekter
 Trøndelag fylkeskommune
Åpner om 78 dager den 19.12.2022  
 Regionale utviklingsmidler 2022 - Trøndelag fylkeskommune
 Trøndelag fylkeskommune
Åpen - Frist 31.12.2022  
 RLF - Driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoners fylkeslag i Trøndelag 2022
 Trøndelag fylkeskommune
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/aktivitetstilskudd-for-kultur-og-okt-samfunnsdeltakelse/Åpen - Frist 01.12.2022  
 Samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv
 Trøndelag fylkeskommune
Åpen - Frist 16.01.2023  
 Tilskudd til idrettsarrangement på nasjonalt nivå (for paraidrett på regionalt nivå)
 Trøndelag fylkeskommune
Tilskudd til idrett og idrettsrelaterte prosjekterÅpen - Fortløpende  
 Utviklingstilskudd til idrett- og friluftslivsprosjekter av regional betydning
 Trøndelag fylkeskommune
Tilskudd til idrett og idrettsrelaterte prosjekterÅpen - Fortløpende