(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond for Sunnfjord

Sunnfjord Utvikling AS forvaltar det kommunale næringsfondet for Sunnfjord kommune, som primært kan nyttast til næringsutvikling, nyetablering og bedriftsutvikling. Fondet kan støtte både bedriftsretta tiltak og tilretteleggande tiltak og prosjekt.

Det kommunale næringsfondet skal i første omgang leggje til rette for og gi støtte til nyetableringar og til dei minste verksemdene. Fondet kan også nyttast til foranalysar og forprosjekt for utvikling av nye forretningsområde og lokalmarknadsbaserte prosjekt i større verksemder.

 

Fondet dekkjer i hovudsak tre typar tilskot:

  • Investeringstilskot

  • Bedriftsutviklingstilskot

  • Tilskot til tiltaksapparat og kunnskapsretta infrastruktur

 

Alle søknader må sendast inn ved å bruke www.regionalforvaltning.no, og du må definere mål og tiltak samt syne til kostnads- og finansieringsplan.

 

Ta kontakt med Sigrid Eikeland om du har spørsmål. Klikk på lenka under for å komme til nettstaden.

 

Sunnfjord Utvikling AS

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen