(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Kommunen har et eget utviklingsfond som kan brukes til mindre investeringer og prosjekter. Dette utviklingsfondet består av midler kommunen årlig mottar fra fylkeskommunen. Det er næringsutvalget som behandler søknader. Næringsutvalget vil behandle søknader før sommerferien, men kan også behandle søknader i løpet av andre halvår hvis fondet har tilgjengelige midler. Ønsker du å søke støtte fra næringsfondet, ta kontakt. Søknaden sendes til Skjervøy kommune via denne søkerportalen.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen