(Du er ikke pålogget) 
 

Samarbeidsavtaler for Siva inkubatorer og næringshager i Buskerud 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Denne ordningen gjelder kun for næringshager og inkubatorer i Buskerud som er Siva operatører.
Samarbeidsavtalene med aktivitetsplan legges inn som vedlegg. Utbetalingsanmodning på 75% kan sendes inn når avtalene er signert av BFK og avtalepart i næringshagene og inkubatorene. 
Tilskuddet betinger 50% egeninnsats.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen