(Du er ikke pålogget) 
 

Fylkeskommunal medfinansiering Interreg 2021-2027, Trøndelag

Opprett ny søknad på støtteordning

 

Fylkeskommunal medfinansiering til Interreg Sverige Norge-programmet

Trøndelag fylkeskommune tildeler midler fra de regionale utviklingsmidlene til regional medfinansiering til prosjekt innen Interreg Sverige-Norge programmet. 

 

Visjon for programmet:

«En hållbar utveckling och omställning i en attraktiv gränsregion utan gränshinder»

Visjonen skal oppnås ved å:

 • utnytte og utvikle grenseregionens samlede ressurser
 • redusere grensens barriereeffekter
 • utvikle grenseområdene til felles bo,- arbeids- og servicemarkeder

 

Programmet har følgende innsatsområder for 2022-2027:

 • Forbedret forsknings- og innovasjonskapasitet
 • Små- og mellomstore bedrifter
 • Klima og miljø
 • Sirkulærøkonomi
 • Arbeidsmarked
 • Kompetanse og livslang læring
 • Kultur og bærekraftig turisme
 • Lokal samfunnsutvikling

Et Interreg Sverige-Norge-prosjekt skal alltid ha en norsk og en svensk søker. Den svenske søkeren finansierer sitt budsjett med EU-midler og svensk offentlig og/eller privat finansiering. Norsk prosjekteier finansierer sitt budsjett med norske statlige IR-midler og norsk offentlig og/eller privat medfinansiering. Norsk søker registrerer sin søknad i regionalforvaltning.no i det delområdet prosjektet gjennomføres i, mens svensk søker registrerer sin søknad i Min ansökan.

På hjemmesiden for programmet,www.interreg-sverige-norge.com kan du lese mer om innsatsområdene, søknadsfrister, målgruppe og støttemottagere.

Har du spørsmål angående interreg, ta gjerne kontakt med Sidsel Trønsdal i Trøndelag fylkeskommune, e-post: sidtr@trondelagfylke.no, tel: 74 17 52 17 / 924 53 163

 

Elektronisk søknad via www.regionalforvaltning.no

For å kunne søke på midlene må du sende inn søknad elektronisk via http://www.regionalforvaltning.no/ (RF13.50). For å sende inn søknad elektronisk må du være registrert i RF13.50 som enten privat søker eller organisasjon. Dersom du ikke er registrert i RF13.50 gjør du følgende:

Trykk på denne linken: http://www.regionalforvaltning.no/

 1. Registrer deg som bruker, under Registrering til venstre på siden.
 2. Logg deg inn, finn Ny søknad til venstre på siden, velg støtteordningen Fylkeskommunal medfinansiering Interreg 2021-2027, Trøndelag og start utfyllingen av elektronisk søknad.

 
Alle søknader må sendes inn via det elektroniske søknadssystemet http://www.regionalforvaltning.no/. Alle punkt i det elektroniske skjemaet skal fylles ut, og det er dette skjemaet som er grunnlaget for søknadsbehandlingen. Ved eventuelle problemer, ta kontakt med Trøndelag fylkeskommune.

 

Kontaktpersoner:

Spørsmål om ordningen og henvendelser vedrørende søknaden rettes til:

Sidsel Trønsdal, tel 74 17 52 17 / 924 53 163, e-post: sidtr@trondelagfylke.no

 

Kontaktinformasjon ved eventuelle tekniske utfordringer:

Eli Rishaug, tlf. 456 07 243, e-post: elidris@trondelagfylke.no 
Bjarne Bull-Berg, tlf. 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

Dokumenter og skjemaer:

 Retningslinjer for bruk av regionale utviklingsmidler: Retningslinjer regionale utviklingsmidlerTrøndelag fykeskommune

 

Regler og retningslinjer:

EØS-avtalens regler om offentlig støtte


Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen