(Du er ikke pålogget) 
 

Nore og Uvdal kommune - lærlingtilskudd

Opprett ny søknad på støtteordning

Bedriftstilskudd for ansettelse av lærlinger

Det er en målsetning at bedrifter i Nore og Uvdal ansetter ungdommer og lærlinger. Kommunen er særlig opptatt av å ta vare på ungdommen og bidra til at ungdommen får lokal arbeidspraksis og fagbrev med etterfølgende fast jobb, og på denne måten bidra til at ungdommen har mulighet til å etablere seg i kommunen.   

Vilkår: 

  • Nore og Uvdal kommune yter støtte på 150 000 kroner pr lærling. 
  • Tilskuddet er i tillegg til det ordinære lærlingtilskudd fra fylket. 

Halvparten av tilskuddet utbetales etter halvgått læretid, resten utbetales etter bestått fagprøve.

Bedriften må oppfylle kravene som stilles i opplæringsloven kapittel 4.

Lærekandidaten må være bosatt i Nore og Uvdal kommune. 

Kommunen skal motta kopi av godkjent lærekontrakt/opplæringskontrakt, jf. opplæringsloven § 4-5. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen