(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond B

Det er rådmannen som er ansvarlig for å ivareta kommunens næringsengasjement. I tillegg har Rødøy kommune engasjert egen næringskonsulent, Rolf Inge Sleipnes. Konsulenten gir faglig bistand overfor næringslivet og tilrettelegging for videre nyskaping. 

Rødøy kommune forvalter ulike typer virkemidler, blant annet næringsfond, som kan brukes til å støtte nye tiltak.

Rødøy kommune har fire ulike næringsfond; det statlige gründerfondet, det kommunale A-fondet som er basert på kommunal grunnkapital og tilrettelagt for primærnæringene, det statlige B-fondet som er basert på statstilskudd samt Melfjordfondet som er dannet av midler bevilget i 1990 i samband med kraftutbyggings-konsesjonen til Statkraft.

Saksbehandling av søknader til næringsfondene skjer hos rådmannen, og avgjøres av formannskapet.

Kontakt: 
Næringskonsulent Rolf Inge Sleipnes på tlf. 902 83 572
Rådmann eller Teknisk etat på tlf. 75 09 80 00
Telefaks 75 09 80 01. E-post: postmottak@rodoy.kommune.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen