(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Det er kommunedirektøren som er ansvarlig for å ivareta kommunens næringsengasjement. I tillegg har Rødøy kommune engasjert egen næringskonsulent, Rolf Inge Sleipnes. Konsulenten gir faglig bistand overfor næringslivet og tilrettelegging for videre nyskaping. 

Rødøy kommune forvalter ulike typer virkemidler, blant annet næringsfond, som kan brukes til å støtte nye tiltak.

Rødøy kommune har tre ulike næringsfond. Det første er et kommunalt næringsfond som fokuserer på gründere, primærnæring og andre næringstiltak for kommunen (tidligere gründerfondet, næringsfond A og næringsfond B). I tillegg har kommunen to kraftfond; Melfjordfondet og Smibelg-Storåvatnfondet. Melfjordfondet som er dannet av midler bevilget i 1990 i samband med kraftutbyggings-konsesjonen til Statkraft. For Smibelg-Storåvatnfondet er midlene innbetalt av SKS i medhold av konsesjonsvilkårene for utbygging av Smibelg-Storåvatn vedtatt i 2012.

Saksbehandling av søknader til næringsfondene skjer hos kommunedirektøren, og avgjøres av formannskapet.

Kontakt: 
Næringskonsulent Rolf Inge Sleipnes på tlf. 902 83 572
Rådmann eller Teknisk etat på tlf. 75 09 80 00
E-post: postmottak@rodoy.kommune.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen