(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd fra Ovddos-omstillingsprogrammet i Kautokeino

Omstillingsprogrammet i Kautokeino yter tilskudd til bedrifter og organisasjoner som bidrar til å utvikle nye arbeidsplasser til Kautokeino, sikre eksisterende arbeidsplasser. Samtidig er målet også å bidra til et robust næringsliv og et samfunn som er mer tilpasninsdyktig, attraktivt og bærekraftig. Et robust næringsliv karakteriseres av høy grad av samhandling, riktig kompetanse og høy innovasjonsevne. 

Satsingsområdene for omstillingsmidlene er: 

1. Næringslivet 

  • Digital innovasjon, småindustri og entreprenørkskap 
  • Opplevelsesnæringer
  • Kultur- og kreative næringer

2. Samfunn

3. Attraktivitet 

Omstillingsmidlene skal i hovedsak gå til formål som kompetanseheving, produkt- og markedsutvikling, samarbeids- og nettverksbygging, etablering av ny virksomhet og videreutvikling av eksisterende virksomhet. 

Det ytes støtte til forstudier, forprosjekter, nyetableringer og kompetansehevingstiltak. 

Les mer om ordningen og retningslinjer på hjemmesiden til Ovddos - her

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen