(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune.  Kommunen har opprettet eget fiskerifond som skal benyttes til kjøp av fiskekvoter for å styrke fiskerinæringen, inspirere til rekruttering og trygge bosetning i Lurøy kommune. NB! Vi minner om at du må søke om midler før du starter prosjektet!

Søknader til næringsfondet og fiskerifondet behandles av Næringsutvalget i fire møter i året. 

Søknadsfrist for 2024 er: 20. februar, 20. mai, 25. august og 4. november

Støtte fra næringsfondet kan gis til investeringer og til utvikling av enkeltbedrifter og til etablerere.  Støtte fra fiskerifondet skal gis som tilskudd til kjøp av fiskekvoter.  For støtte til investering i fiskefartøy stilles det krav om at fartøysbudsjett utarbeides og følger søknaden. 

Næringsfondet og fiskerifondet har egne vedtekter og strategiene i Strategisk Næringsplan vil gi føringer i forhold til prioritering.
 

Vedtekter for Lurøy kommunes næringsfond

Vedtekter for Lurøy kommunes fiskerifond

Strategisk Næringsplan for Lurøy kommune

Kontakt

Ved spørsmål om fondene, eller hjelp med utfylling av søknaden, vennligst ta kontakt med næringsleder Eli-Anne Hauknes: eli-anne.hauknes@luroy.kommune.no

Tel: 750 91 605/47 46 31 05

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen