(Du er ikke pålogget) 
 

KNF Alstahaug

Kommunalt Næringsfond

Alstahaug kommune har eget Næringsfond. Fondet er på kr 400.000,-. Det kan gis tilskudd til:

  • Bedriftsutvikling
  • Investeringer i bedrifter
  • Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)
  • Grunnlagsinvesteringer

Tiltaksarbeid og grunnlagsinvesteringer er prosjekter som er forutsatt drevet i kommunal regi.

Bedriftsutvikling kan for eks være: Produktutvikling, markedsundersøkelser, oppbygging av kompetanse, prøveproduksjon/prøvesalg, etablering av nettverk o.l.

Investeringstilskudd gis til anlegg og utstyr av varig karakter og gis vanligvis ikke til driftsutgifter eller til utstyr som er lett omsettelig.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen