(Du er ikke pålogget) 
 

Kvænangen lånefond

Opprett ny søknad på støtteordning

Kvænangen kommune har et lånefond for utlån til næringsdrivende.  Kvænangen lånefond skal gi lån til nyetablerte og eksisterende bedrifter i Kvænangen.   Formålet er å fremme innovasjon, utvikling og skape arbeidsplasser i private virksomheter, og med det bidra til vekst i Kvænangen. Lån fra lånefondet er toppfinansiering, og skal supplere de lånemuligheter som næringsvirksomheter ellers måtte ha. 

Lånesøker skal være en juridisk enhet som for eksempel aksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltmannsforetak eller samvirkeforetak, med norsk organisasjonsnummer og forretningsadresse i Kvænangen. 

Kvænangen lånefond gir lån til prosjekter/investeringer med et utviklingsperspektiv. Det kan gis lån til produkt- og markedsutvikling, investering i materielle og immaterielle aktiver i forbindelse med opprettelse av ny virksomhet, utvidelse av en eksisterende virksomhet eller grunnleggende endring i en eksisterende virksomhet. Ved materielle aktiver forstås bl.a. bygninger, driftsmidler og inventar. Ved immaterielle aktiver forstås bl.a. patentrettigheter, lisenser og knowhow/kunnskap og kompetanse.

Det gis ikke lån til ordinære driftsutgifter/vedlikeholdsutgifter eller gjeldssanering.

Les mer om lånevilkår i vedtektene

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen