(Du er ikke pålogget) 
 

Agder: Regional tilrettelegging i landbruket

Opprett ny søknad på støtteordning

Agder fylkeskommune arbeider for regional utvikling. I dette inngår å tilby finansiering til prosjekter og tiltak som bidrar til nyskapende og bærekraftig utvikling i landbruksnæringen.

I tillegg til regionale næringsutviklingsmidler, finansiert med fylkeskommunale midler, forvalter Agder fylkeskommune statlige midler til utvikling i landbruksnæringen.

Dette er midler til regional tilrettelegging i landbruket (RT-midler).  

 

Hva ser vi etter?

Vi ser etter tiltak og prosjekter

·         som kan sannsynliggjøre distrikts- og regionalpolitisk virkning

·         har god kvalitet og der søker har god gjennomføringsevne

·         der tilskuddet har utløsende effekt for gjennomføring av prosjektet

Oppfølging av Regionplan Agder 2030, med tilhørende planer og strategier, er førende for prioriteringer av søknader.

 

 

Tilretteleggingsmidler i landbruket (RT-midler)

Fra 1.1.2020 har Agder fylkeskommune overtatt ansvaret for regionale tilretteleggingsmidler i landbruket (såkalte RT-midler). Midlene ble tidligere forvaltet av Fylkesmannen.

Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Det kan gis tilskudd til:

 • tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket
 • utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor fastsatte nasjonale og regionale rammer, strategier og prioriteringer

Søknader behandles fortløpende.

   

  Hvem kan søke?

  Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete utviklingsprosjekter/tiltak kan søke.

    

  Hvordan søke?

  Søknaden må være skriftlig, og søker skal bruke søknadsportalen regionalforvaltning.no. Søknaden skal følge oppsettet på denne nettsiden. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

           

  Vilkår for støtte

  • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet. Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke gå til forretnings- og bedriftsutvikling.
  • Midlene kan ikke nyttes til garantier eller kommunal aksjetegning i kommunale bedrifter. Det gis heller ikke støtte til gjeldssanering eller til ordinære kommunale oppgaver.
  • Maksimal støtteinnsats i prosjektene er inntil 75 prosent.
  • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis. Det kan foretas delutbetalinger på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet.
  • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.
  • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges. Se informasjon på regjeringens nettsider.

  Vi anbefaler alle søkere å gjøre seg kjent med våre standard utbetalingsvilkår under arbeidet med søknaden.

   

  Kontaktinformasjon 

  Spørsmål om utlysning og søknad kan rettes til Berit Egeli, rådgiver Virkemidler og entreprenørskap, Agder fylkeskommune.

  E-post: berit.stray.egeli@agderfk.no

   

   

  Støtteordninger


  Flere utvalg på støtteordninger
  De siste ordningene innen