(Du er ikke pålogget) 
 

Agder: Regional tilrettelegging i landbruket

Agder fylkeskommune arbeider for regional utvikling. I dette inngår å tilby finansiering til prosjekter og tiltak som bidrar til nyskapende og bærekraftig utvikling i landbruksnæringen.

I tillegg til regionale næringsutviklingsmidler, finansiert med fylkeskommunale midler, forvalter Agder fylkeskommune statlige midler til utvikling i landbruksnæringen.

Dette er midler til regional tilrettelegging i landbruket (RT-midler).  

 

Hva ser vi etter?

Vi ser etter tiltak og prosjekter

·         som kan sannsynliggjøre distrikts- og regionalpolitisk virkning

·         har god kvalitet og der søker har god gjennomføringsevne

·         der tilskuddet har utløsende effekt for gjennomføring av prosjektet

Oppfølging av Regionplan Agder 2030, med tilhørende planer og strategier, er førende for prioriteringer av søknader.

 

 

Tilretteleggingsmidler i landbruket (RT-midler)

Fra 1.1.2020 har Agder fylkeskommune overtatt ansvaret for regionale tilretteleggingsmidler i landbruket (såkalte RT-midler). Midlene ble tidligere forvaltet av Fylkesmannen.

Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Det kan gis tilskudd til:

 • tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket
 • utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor fastsatte nasjonale og regionale rammer, strategier og prioriteringer

Søknader behandles fortløpende.

   

  Hvem kan søke?

  Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete utviklingsprosjekter/tiltak kan søke.

    

  Hvordan søke?

  Søknaden må være skriftlig, og søker skal bruke søknadsportalen regionalforvaltning.no. Søknaden skal følge oppsettet på denne nettsiden. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

           

  Vilkår for støtte

  • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet. Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke gå til forretnings- og bedriftsutvikling.
  • Midlene kan ikke nyttes til garantier eller kommunal aksjetegning i kommunale bedrifter. Det gis heller ikke støtte til gjeldssanering eller til ordinære kommunale oppgaver.
  • Maksimal støtteinnsats i prosjektene er inntil 75 prosent.
  • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis. Det kan foretas delutbetalinger på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet.
  • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.
  • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges. Se informasjon på regjeringens nettsider.

  Vi anbefaler alle søkere å gjøre seg kjent med våre standard utbetalingsvilkår under arbeidet med søknaden.

   

  Kontaktinformasjon 

  Spørsmål om utlysning og søknad kan rettes til Berit Egeli, rådgiver Virkemidler og entreprenørskap, Agder fylkeskommune.

  E-post: berit.stray.egeli@agderfk.no

   

   

  Støtteordninger

  Ordning
  Kommunalt næringsfond - Hjelmeland kommune
  Hjelmeland kommune
  Publisert og åpen: 07.08.2020  Frist: Ingen søknadsfrist - fortløpande til 31.12.2020
  Konsesjonsavgiftsfondet til Aurland kommune
  Aurland kommune
  Publisert og åpen: 05.08.2020  Frist: 01.09.2020
  Lurøy kommune, ekstraordinært kommunalt næringsfond COVID-19
  Lurøy kommune
  Publisert og åpen: 05.08.2020  Frist: 9. september, 7 oktober og 18. november
  Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020
  Nord-Fron kommune
  Publisert og åpen: 05.08.2020  Frist: Søknadsfrist 30.08-20 og 30.10-20
  Kommunalt næringsfond - Ørland kommune
  Ørland kommune
  Publisert og åpen: 05.08.2020  Frist: Første frist 01.09.20. Fortløpende etter 1. frist
  Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 Ringebu kommune
  Ringebu kommune
  Publisert og åpen: 04.08.2020  Frist: Søknadsfrist 30.08.20 og 30.10.20
  Kommunalt næringsfond - Aurland kommune
  Aurland kommune
  Publisert og åpen: 04.08.2020  Frist: Søknadarsfrist 15. september og 1. november
  Strand kommune - Kommunalt næringsfond
  Strand kommune
  Publisert og åpen: 03.08.2020  Frist: Løpende søknadsfrist fram til 31.12.20
  Covid-19 Næringsfond - Øyer kommune
  Øyer kommune
  Publisert og åpen: 03.08.2020  Frist: 25.08.2020
  Covid-19 næringsstøtte Midtre Gauldal kommune 2020
  Midtre Gauldal Kommune
  Publisert og åpen: 03.08.2020  Frist: 31.08.2020
  Rana kommune - Ekstraordinært kommunalt næringsfond COVID-19
  Rana Utviklingsselskap AS
  Publisert og åpen: 03.08.2020  Frist: Søknadsfrist:27.august, 24.september og 29.oktober
  Internasjonale mesterskap/arrangement
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 03.08.2020  Frist: 01.09.2020
  Ekstraordinært næringsfond Rødøy kommune
  Rødøy kommune
  Publisert og åpen: 03.08.2020  Frist: 31.12.2020
  Vågå Kommune - Ekstra Kommunalt næringsfond - COVID19
  Vågå kommune
  Publisert og åpen: 01.08.2020  Frist: handsama fortløpande
  Kommunalt næringsfond 2020 - Gjemnes kommune
  Gjemnes kommune
  Publisert og åpen: 31.07.2020  Frist: 30.09.2020
  Kommunalt næringsfond covid-19 – Sør-Odal kommune
  Sør-Odal kommune
  Publisert og åpen: 31.07.2020  Frist: Løpende
  Sel kommune - Ekstra Kommunalt næringsfond - COVID19
  Sel kommune
  Åpner om 10 dager den 17.08.2020  Frist: 31.12.2020
  Fond 4 - Ekstraordinært næringsfond Leirfjord 2020.
  Leirfjord kommune
  Publisert og åpen: 30.07.2020  Frist: 01.10.2020
  Kommunalt næringsfond - Midt-Telemark kommune
  Midt-Telemark kommune
  Publisert og åpen: 28.07.2020  Frist: Nye midler tilgjengelig
  Ekstraordinære Covid-19 -midler - Evenes kommune
  Evenes kommune
  Publisert og åpen: 28.07.2020  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond for Sogndal kommune
  Sogn Næring
  Publisert og åpen: 27.07.2020  Frist: Løpande sakshandsaming
  Nordre Land kommune - Ekstra næringsfond Covid 19
  Nordre Land kommune
  Publisert og åpen: 24.07.2020  Frist: 18.09.2020
  Næringsfond - Folldal kommune (covid-19)
  Folldal kommune
  Publisert og åpen: 22.07.2020  Frist: Løpende
  Ekstraordinære tilskudd til bedrifter rammet av Covid-19 i Eidskog kommune
  Eidskog Kommune
  Publisert og åpen: 22.07.2020  Frist: 31.12.2020
  Senja Kommune - Ekstra kommunalt næringsfond Covid-19
  Senja kommune
  Publisert og åpen: 20.07.2020  Frist: 15. august og 1. oktober
  Karmøy - ekstraordinære tilskudd til bedrifter ifm. Covid-19
  Karmøy kommune
  Publisert og åpen: 20.07.2020  Frist: 15.08.2020
  Kommunalt næringsfond - Lesja kommune COVID-19
  Lesja kommune
  Publisert og åpen: 17.07.2020  Frist: Søknadsskjema tilgjengelig fra 15.08.20
  Kommunalt næringsfond
  Gildeskål kommune
  Publisert og åpen: 17.07.2020  Frist: Løpende saksbehandling, siste søknadsdato 04.12.20
  Covid-19 - Næringsfond Osen kommune 2020
  Osen kommune
  Publisert og åpen: 17.07.2020  Frist: 01.09.2020
  Kommunalt næringsfond Hyllestad som følgje av covid-19
  Hyllestad kommune
  Publisert og åpen: 16.07.2020  Frist: Løpande ordning, ein kan søkje heile året
  Kommunalt næringsfond Covid-19 - Drangedal kommune
  Drangedal kommune
  Publisert og åpen: 15.07.2020  Frist: 15.09.2020
  Covid-19 midler Lebesby kommunes næringsfond
  Lebesby kommune
  Publisert og åpen: 15.07.2020  Frist: Åpen søknadsfrist.
  Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Bodø
  Bodø kommune
  Publisert og åpen: 15.07.2020  Frist: 04.11.2020
  Vestre Slidre - Ekstraordinært kommunalt næringsfond - COVID-19
  Vestre Slidre kommune
  Publisert og åpen: 15.07.2020  Frist: 31.12.2020
  Namsskogan næringsfond 2020 - Covid 19
  Namsskogan kommune
  Publisert og åpen: 15.07.2020  Frist: Fortløpende
  Covid 19-Kommunalt næringsfond Dovre kommune
  Dovre kommune
  Åpner om 11 dager den 18.08.2020  Frist: Saker behandles fortøpende.
  Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Steinkjer
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert og åpen: 14.07.2020  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond COVID19 – Stor-Elvdal kommune
  Stor-Elvdal kommune
  Publisert og åpen: 14.07.2020  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Sørfold kommune
  Sørfold Kommune
  Publisert og åpen: 14.07.2020  Frist: Fortløpende søknadsfrist
  Tilskudd fra kommunalt næringsfond som følge av covid-19-utbruddet
  Bindal kommune
  Publisert og åpen: 13.07.2020  Frist: 11.09.2020
  Covid-19 midler - kommunalt næringsfond Lierne
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert og åpen: 13.07.2020  Frist: 01.09.2020
  Covid 19 - Kommunalt næringsfond Røyrvik
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert og åpen: 13.07.2020  Frist: 01.09.2020
  Kommunalt næringsfond - Suldal kommune
  Suldal kommune
  Publisert og åpen: 13.07.2020  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond Snåsa kommune
  Snåsa kommune
  Publisert og åpen: 13.07.2020  Frist: Ingen søknadsfrist
  Covid 19 - Næringsstøtte Melhus kommune
  Melhus kommune
  Publisert og åpen: 10.07.2020  Frist: 31.08.2020
  Høylandet; Ekstraordinært næringsfond Covid-19
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert og åpen: 10.07.2020  Frist: løpende, senest 31.12.2020
  Covid-19 midler - Nordkapp kommunes næringsfond
  Nordkapp kommune
  Publisert og åpen: 10.07.2020  Frist: 17.08.2020
  Fylkeskommunalt næringsfond 2020 - Korona
  Giske kommune
  Publisert og åpen: 10.07.2020  Frist: 15.08.2020
  Næringsfond Gausdal
  Gausdal kommune
  Publisert og åpen: 10.07.2020  Frist: 25.08.2020
  Tysvær - ekstraordinære midler Covid-19
  Tysvær kommune, tiltaks- og næringsfond
  Publisert og åpen: 10.07.2020  Frist: 15. august, 30. september, 31. des
  Kommunalt næringsfond - Haugesund kommune
  Haugesund kommune
  Publisert og åpen: 10.07.2020  Frist: 15.08.2020
  Ekstraordinært næringstilskudd i Hamarøy som følge av covid-19-utbruddet
  Hamarøy kommune
  Publisert og åpen: 09.07.2020  Frist: 31.12.2020
  Næringsfond Lillehammer kommune
  Lillehammer kommune
  Publisert og åpen: 08.07.2020  Frist: 25.08.2020
  Kommunalt næringsfond - koronamidler - tiltakspakke 3 - Rindal 2020
  Rindal kommune
  Publisert og åpen: 08.07.2020  Frist: Løpende. Frist for første søknadsrunde er 12.8.20
  Inderøy kommune - næringsfond for ekstraordinære covid-19 tilskuddsmidler
  Inderøy kommune
  Publisert og åpen: 08.07.2020  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond
  Kautokeino kommune
  Publisert og åpen: 07.07.2020  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond - ekstraordinære midlar
  Sauda kommune
  Publisert og åpen: 07.07.2020  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond 2020 - Overhalla kommune
  Overhalla kommune
  Publisert og åpen: 07.07.2020  Frist: Frist for første søknadsrunde 10. september 2020.
  Kommunalt Næringsfond COV-19 - Namsos Kommune
  Namsos kommune
  Publisert og åpen: 07.07.2020  Frist: 31.12.2020
  Kommmunalt næringsfond - Rennebu kommune
  Rennebu kommune
  Publisert og åpen: 07.07.2020  Frist: Løpende behandling, siste frist for å søke 31.12.
  Kommunalt næringsfond 2020 - Oppdal
  Oppdal kommune
  Publisert og åpen: 06.07.2020  Frist: Første søknadsfrist er 10. august kl. 09.00
  Kommunalt næringsfond COVID19 - Nord-Odal kommune
  Nord-Odal kommune
  Publisert og åpen: 06.07.2020  Frist: Løpende behandling av søknader fom 1. august.
  Ekstraordinært Kommunalt næringsfond Bø kommune ifm. Covid-19
  Bø kommune
  Publisert og åpen: 06.07.2020  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond (KNF) i Stranda kommune
  Stranda kommune, Næringsavdelinga
  Publisert og åpen: 03.07.2020  Frist: 10.09.2020
  Tiltakspakke 3- Orkland kommune
  Orkland kommune
  Publisert og åpen: 02.07.2020  Frist: Første frist er 15 juli-behandling sommeraktivitet
  Flerårig rammetilskudd kulturfestivaler og større kulturarrangement
  Innlandet fylkeskommune - Kultur
  Publisert og åpen: 01.07.2020  Frist: 15.09.2020
  Regionale tilretteleggingsmidler i landbruket - RT-midler - Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.07.2020  Frist: 15.09.2020
  Covid-19 ekstra Merkurtilskot mai-juni
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.07.2020  Frist: 31.08.2020
  Etablering av ladestasjon for elbiler
  Innlandet fylkeskommune - Samfunnsutvikling
  Publisert og åpen: 29.06.2020  Frist: 30.09.2020
  Næringsutvikling i Innlandet
  Innlandet fylkeskommune
  Publisert og åpen: 26.06.2020  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond
  Kinn kommune
  Publisert og åpen: 24.06.2020  Frist: 31.12.2020
  BIO-midlar 2020
  Vestland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 22.06.2020  Frist: Søknadsfrist 20.08.2020
  Internasjonal forprosjektordning for Møre og Romsdal
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 11.06.2020  Frist: 01.12.2020
  Kommunalt næringsfond - Senja kommune
  Senja kommune
  Publisert og åpen: 09.06.2020  Frist: Søknadsfrist 1.april og 1.oktober
  Distriktsmobilisering
  Troms og Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 09.06.2020  Frist: 15.08.2020
  Senja kommune - Koronatiltak
  Senja kommune
  Publisert og åpen: 08.06.2020  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Vågå Kommune
  Vågå kommune
  Publisert og åpen: 08.06.2020  Frist: handsama fortløpande
  Tilskudd fra Ovddos-omstillingsprogrammet i Kautokeino
  Kautokeino kommune
  Publisert og åpen: 26.05.2020  Frist: Søknadene behandles løpende
  Kommunalt næringsfond
  Fjord kommune
  Publisert og åpen: 25.05.2020  Frist: Fortløpande - ingen særskild søknadsfrist
  Bredbåndstilskudd i Rogaland
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 18.05.2020  Frist: 01.09.2020
  Forregion - MoFI 2020
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 14.05.2020  Frist: Løpende saksbehandling
  Kvænangen lånefond
  Kvænangen kommune
  Publisert og åpen: 13.05.2020  Frist: Fortløpende
  Hurtigladere - søknad om etablering av hurtigladere til elbil i Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 12.05.2020  Frist: 01.09.2020
  BIO 2 Trøndelag - Støtte til Bedriftsintern opplæring (små/mellomstore bedrifter, maks 250 ansatte)
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 11.05.2020  Frist: 01.10.2020
  Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere
  Troms og Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 11.05.2020  Frist: 01.09.2020
  Tilskudd til mentor- og traineeordning for innvandrere
  Troms og Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 11.05.2020  Frist: 01.09.2020
  Tilskudd til Kompetansepiloter
  Kompetanse Norge
  Publisert og åpen: 04.05.2020  Frist: 01.10.2020
  Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) 2020
  Vestfold og Telemark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 30.04.2020  Frist: 15.08.2020
  Hammerfest kommune - Kontantstøtte (Korona)
  Hammerfest kommune
  Publisert og åpen: 29.04.2020  Frist: 31.12.2020
  Bedriftsintern opplæring (BIO) 2020
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 29.04.2020  Frist: 31.12.2020
  Tilskudd til Oppgradering av utstyr for eksisterende utstyrssentraler - Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 28.04.2020  Frist: 01.09.2020
  Tilskudd til etablering av utstyrssentraler (oppstartsmidler) - Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 28.04.2020  Frist: 01.09.2020
  Kystskogbruksmidlene
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 27.04.2020  Frist: Løpende behandling
  Kommunalt næringsfond for Namsos Kommune
  Namsos kommune
  Publisert og åpen: 23.04.2020  Frist: Ingen søknadsfrist
  Regionalt næringsfond Setesdal 2020
  Setesdal Regionråd
  Publisert og åpen: 21.04.2020  Frist: 31.12.2020
  Stimuleringsfondet
  Aukra næringsforum
  Publisert og åpen: 17.04.2020  Frist: 10.08.2020
  Kommunalt næringsfond
  Kvam kommune
  Publisert og åpen: 15.04.2020  Frist: 01.09.2020
  Kommunalt næringsfond Hyllestad -ordinært
  Hyllestad kommune
  Publisert og åpen: 14.04.2020  Frist: Ein kan søkje gjennom heile året
  Kommunalt næringsfond for Sør-Fron kommune
  Sør-Fron kommune
  Publisert og åpen: 03.04.2020  Frist: Søknader tas i mot hele året, ingen frist
  Kommunalt næringsfond Ringebu kommune
  Ringebu kommune
  Publisert og åpen: 03.04.2020  Frist: Ingen søknadsfrist - fortløpende behandling
  Kommunalt næringsfond Hustadvika
  Hustadvika kommune
  Publisert og åpen: 03.04.2020  Frist: Løpende frist
  Internasjonal forprosjektordning for Viken
  Viken fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.04.2020  Frist: Løpende søknadsfrist
  BIO 2020 - Støtte til Bedriftsintern opplæring
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.04.2020  Frist: Løpende behandling (Frist før 20 nov. for 2020)
  Regionalt Etablerarfond Hardanger 2020
  Hardangerrådet iks
  Publisert og åpen: 30.03.2020  Frist: Sjå www.hardanger.com
  Tilskot til utvikling av levande byer og stader i Vestland
  Vestland fylkeskommune - Utvikling/Digitalisering
  Publisert og åpen: 30.03.2020  Frist: Søknadsfrist år 2020 er 15. mai og 15. september.
  Tilskot til folkehelsearbeid i kommunane i Vestland
  Vestland fylkeskommune - Utvikling/Digitalisering
  Publisert og åpen: 30.03.2020  Frist: Søknadsfrist for år 2020 15. mai og 15 september,
  Tilskot til kommunale klimatiltak
  Vestland fylkeskommune - Utvikling/Digitalisering
  Publisert og åpen: 30.03.2020  Frist: søknadsfrist år 2020 er 15. mai og 15. september
  Tilskot til lokale klima- og miljøtiltak
  Vestland fylkeskommune - Utvikling/Digitalisering
  Publisert og åpen: 30.03.2020  Frist: søknadsfrist år 2020 er 15. mai og 15. september
  Tilskudd til Bedriftsintern opplæring
  Troms og Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 30.03.2020  Frist: Fortløpende
  BIO 1 Trøndelag - Støtte til Bedriftsintern opplæring (små bedrifter og enkeltmannsforetak)
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 27.03.2020  Frist: 30.11.2020
  MERKUR Servicestøtte 2020
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 19.03.2020  Frist: Løpende
  preFoU - tidlig-fase forskning
  Viken - tidligere Østfold fylkeskommune
  Publisert og åpen: 17.03.2020  Frist: fortløpende
  Bedriftsintern opplæring (BIO)
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 16.03.2020  Frist: Løpande søknadsfrist, siste frist 2020 er 30.nov.
  Industri 4.0 Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 15.03.2020  Frist: 01.09.2020
  Kommunalt næringsfond
  Heim kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2020  Frist: Fortløpende
  Kommunalt Næringsfond Askvoll
  Askvoll kommune
  Publisert og åpen: 09.03.2020  Frist: Fortløpande
  Forprosjekt nye utdanningstilbod
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 06.03.2020  Frist: 31.10.2020: Frist for behandling av søknad i 2020
  Bedriftsnettverk
  Viken fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.03.2020  Frist: Løpende
  Næring Viken
  Viken fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.03.2020  Frist: Søknad kun etter avtale med saksbehandler Viken FK
  Handlingsprogram for innovasjon og næringsutvikling i Vestland 2020
  Vestland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.03.2020  Frist: Søknadsfrist 15. september
  Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket i Vestland 2020
  Vestland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.03.2020  Frist: Søknadsfrist 1. oktober 2020
  Rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Vestland 2020
  Vestland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.03.2020  Frist: Søknadsfrist 1. oktober 2020
  Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 28.02.2020  Frist: 01.09.2020
  Tilskot til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Møre og Romsdal - 2020
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 27.02.2020  Frist: 31.12.2099
  Fond 3 - Leirfjord kommunes eget fond
  Leirfjord kommune
  Publisert og åpen: 21.02.2020  Frist: 31.12.2020
  Bredbåndtilskudd Innlandet
  Innlandet fylkeskommune
  Publisert og åpen: 20.02.2020  Frist: 31.12.2020
  Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket - VTfk 2020
  Vestfold og Telemark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 19.02.2020  Frist: Kontinerlig
  Kommunalt Næringsfond Hustadvika (551.60)
  Eide kommune
  Publisert og åpen: 16.02.2020  Frist: Søknader mottas fortløpende
  Støtte til prosjekter hvor det er avsatt midler i budsjettvedtak for 2020
  Vestfold og Telemark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 13.02.2020  Frist: Løpende søknadsfrist
  Skyting av kystsel
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 11.02.2020  Frist: Se hjemmesiden til NFK for jakttidene
  Agder: Regional tilrettelegging i landbruket
  Agder fylkeskommune
  Publisert og åpen: 10.02.2020  Frist: Løpende frist (RT-midler)
  Agder: Tilskudd til regional næringsutvikling
  Agder fylkeskommune
  Publisert og åpen: 04.02.2020  Frist: Løpende søknadsfrist. Siste frist er 01.10.2020.
  N2 Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge
  Troms og Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 29.01.2020  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond 2020
  Porsanger kommune
  Publisert og åpen: 29.01.2020  Frist: 31.12.2020
  Harstad Næringsfond 2020
  Harstad kommune
  Publisert og åpen: 29.01.2020  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Nordreisa kommune
  Publisert og åpen: 28.01.2020  Frist: 30.12.2020
  Kommunalt miljøfond Nordreisa
  Nordreisa kommune
  Publisert og åpen: 28.01.2020  Frist: 30.12.2020
  Kommunalt næringsfond 2020 Kåfjord kommune
  Kåfjord-næringsfond
  Publisert og åpen: 24.01.2020  Frist: 19.11.2020
  VRI Rogaland 2020
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 21.01.2020  Frist: 15.01.2021
  Kommunalt næringsfond
  Vadsø kommune
  Publisert og åpen: 15.01.2020  Frist: Fortløpende
  Tysvær tiltaks- og næringsfond
  Tysvær kommune, tiltaks- og næringsfond
  Publisert og åpen: 15.01.2020  Frist: Løpende
  Konsertstøtte
  Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 14.01.2020  Frist: Fire frister: 15.feb, 15.mai, 15.sept., 15.okt.
  Regionalt næringsfond i Rogaland
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 13.01.2020  Frist: 31.12.2020
  Regionale utviklingsmidler 2020 - Trøndelag fylkeskommune
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 07.01.2020  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond 2020
  Balsfjord kommune
  Publisert og åpen: 06.01.2020  Frist: Fortløpende saksbehandling
  Tilskudd til idrettsarrangement på nasjonalt nivå (for paraidrett på regionalt nivå)
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 03.01.2020  Frist: Fortløpende
  Utviklingstilskudd til idrett- og friluftslivsprosjekter av regional betydning
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 03.01.2020  Frist: Fortløpende
  Mobilisering til forsking
  Vestland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: Løpande behandling
  Kommunalt næringsfond 2020
  Salangen kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: Løpende søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond - Ibestad
  Ibestad kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: SØKNADSFRIST: 01.04.2020 og 01.10.2020.
  MERKUR Investeringsstøtte 2020
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: Løpende
  MERKUR Drivstoffanlegg 2020
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: Løpende
  MERKUR Utviklingsstøtte 2020
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond for Båtsfjord 2020
  Båtsfjord kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond i Kongsvinger 2020
  Kongsvinger kommune
  Publisert og åpen: 16.11.2019  Frist: Søknadsfrister 15/2, 15/5, 15/8, 15/11
  Arnøyfondet
  Skjervøy kommune
  Publisert og åpen: 01.07.2019  Frist: Søknader behandles fortløpende
  Gründerfond
  Øksnes kommune
  Publisert og åpen: 18.06.2019  Frist: ÅPEN - LØPENDE SAKSBEHANDLING
  Næringsfond
  Gamvik kommune
  Publisert og åpen: 25.05.2019  Frist: 30.11.2020
  Kommunalt næringsfond - Gratangen kommune
  Gratangen kommune
  Publisert og åpen: 22.05.2019  Frist: Fortløpende
  Kommunalt Næringsfond
  Evenes kommune
  Publisert og åpen: 06.03.2019  Frist: Løpende
  Gründerfond Evenes
  Evenes kommune
  Publisert og åpen: 06.03.2019  Frist: Løpende
  DistriktForsk Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.03.2019  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Åsnes nærings- og utviklingsfond
  Åsnes kommune
  Publisert og åpen: 17.01.2019  Frist: 1. mars, 1. juni, 1. september, 1. desember
  Kommunalt næringsfond
  Lyngen kommune
  Publisert og åpen: 07.01.2019  Frist: Søknadsfrist 1. feb., 1. mai og 1. september
  Næringsfond Bodø kommune
  Bodø kommune
  Publisert og åpen: 03.01.2019  Frist: Søknadsfrister
  Ekstraordinært Kommunalt næringsfond Narvik kommune
  Narvik kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2020
  Næringsfond Høylandet kommune
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2020
  Støtteordning for Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold
  Viken - tidligere Østfold fylkeskommune
  Publisert og åpen: 03.12.2018  Frist: Løpende søknader etter anbefaling fra partnerskape
  Omstilling Indre Fosen
  Indre Fosen kommune
  Publisert og åpen: 01.12.2018  Frist: Søknader kan sendes fortløpende
  Kommunalt fiskerifond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 01.11.2018  Frist: 01.01.2030
  Kommunalt miljø- og klimafond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 20.07.2030
  Kommunalt byfornyelsesfond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 12.10.2030
  Kommunalt havnefond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 14.07.2030
  Kommunalt næringsfond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 07.07.2030
  Næringslån frå Solund kommune, frå investeringsbudsjettet
  Solund kommune
  Publisert og åpen: 27.08.2018  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond
  Solund kommune
  Publisert og åpen: 06.08.2018  Frist: 01.10.2020
  Omstillingsfondet - Dyrøy kommune
  Dyrøy kommune
  Publisert og åpen: 24.04.2018  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Målselv kommune
  Målselv kommune
  Publisert og åpen: 17.04.2018  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt Næringsfond i Fjaler
  Fjaler Næringsutvikling
  Publisert og åpen: 21.03.2018  Frist: 1. april og 1. september
  Interreg medfinansiering 2014-2020, Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 17.01.2018  Frist: Se søknadsfrister på nettside
  Grønn framtid - Bærekraftig verdiskapning
  Oppland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 15.11.2017  Frist: 30.09.2020
  Kommunalt næringsfond
  Vestvågøy kommune
  Publisert og åpen: 04.07.2017  Frist: 01.12.2020
  Utkantbutikker Nordland
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 13.06.2017  Frist: Søknadsfrist ila. september/oktober
  Tilskotsordning for vassmiljøtiltak i Møre og Romsdal vassregion
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 30.05.2017  Frist: 31.12.2021
  Kommunalt næringsfond for Rendalen kommune
  Rendalen kommune
  Publisert og åpen: 09.05.2017  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Averøy
  Averøy kommune
  Publisert og åpen: 30.03.2017  Frist: Løpende
  Gründerfond Rana Utviklingsselskap
  Rana Utviklingsselskap AS
  Publisert og åpen: 08.03.2017  Frist: Løpende saksbehandling
  SAMSKAP
  Andøy kommune
  Publisert og åpen: 01.03.2017  Frist: Løpende saksbehandling
  Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 28.01.2017  Frist: 31.12.2099
  Utvikling-/omstillingsfond
  Sør-Varanger Utvikling AS
  Publisert og åpen: 09.01.2017  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond for Sunnfjord
  Sunnfjord Utvikling AS
  Publisert og åpen: 03.01.2017  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt Næringsfond Åmot kommune
  Åmot kommune
  Publisert og åpen: 31.12.2016  Frist: Søknader håndteres løpende
  Kommunalt næringsfond
  Skjervøy kommune
  Publisert og åpen: 22.12.2016  Frist: Løpende saksbehandling
  Interreg ENPI CBC Kolarctic
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 04.11.2016  Frist: -
  Gründerfond Bodø
  Bodø kommune
  Publisert og åpen: 01.09.2016  Frist: Søknader behandles løpende
  Kommunalt næringsfond Karlsøy kommune
  Karlsøy kommune
  Publisert og åpen: 24.05.2016  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond i Nord-Odal
  Nord-Odal kommune
  Publisert og åpen: 25.02.2016  Frist: Vi behandler søknader løpende
  Kommunalt næringsfond B
  Rødøy kommune
  Publisert og åpen: 10.02.2016  Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
  Rødøy Gründerfond
  Rødøy kommune
  Publisert og åpen: 10.02.2016  Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
  Kommunalt næringsfond - Kvæfjord kommune
  Kvæfjord kommune
  Publisert og åpen: 19.01.2016  Frist: 31.12.2020
  Omstilling Bindal - innovasjonsstøtte
  Bindal Utvikling AS
  Publisert og åpen: 15.01.2016  Frist: Løpende saksbehandling, frem til 30. november.
  Kommunale næringsfond - Sula kommune 2020
  Ålesund Kunnskapspark AS
  Publisert og åpen: 01.01.2016  Frist: Løpende
  Vikna kommunale Utviklingsfond
  Næring i Ytre Namdal iks
  Publisert og åpen: 02.12.2015  Frist: Søknadsfrist 15.02, 15.05, 15.10
  Kommunalt næringsfond Sørreisa Kommune
  Sørreisa kommune
  Publisert og åpen: 01.11.2015  Frist: Fortløpende søknadsbehandling
  Forprosjekt Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014-2020
  Interreg Øresund/Kattegat/Skagerrak
  Publisert og åpen: 02.09.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg ØKS
  Listerfondet
  Listerfondet
  Publisert og åpen: 31.08.2015  Frist: Løpende, se pub.tekst
  hoppid-fond
  Giske kommune
  Publisert og åpen: 01.08.2015  Frist: løpande behandling
  Omstilling Lierne - Lierne Utvikling AS
  Lierne kommune omstilling
  Publisert og åpen: 07.07.2015  Frist: Søknader kan sendes fortløpende
  Test-TUF ikke til søknadsbruk
  Telemark Utviklingsfond
  Publisert og åpen: 22.06.2015  Frist: Løpende søknader
  Telemark Utviklingsfond
  Telemark Utviklingsfond
  Publisert og åpen: 22.06.2015  Frist: Neste styremøte i september søknadsfrist 24.august
  RDA midler
  Aukra næringsforum
  Publisert og åpen: 01.06.2015  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond Træna kommune
  Træna kommune
  Publisert og åpen: 22.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond - Sortland
  Sortland kommune
  Publisert og åpen: 10.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Gründerfond Sortland
  Sortland kommune
  Publisert og åpen: 10.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Bø kommune
  Publisert og åpen: 09.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst samarbeid Forstudier
  Interreg Sverige-Norge Grenseløst Samarbeid
  Publisert og åpen: 16.03.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
  hoppid.no-fondet for Stranda kommune
  Stranda kommune, Næringsavdelinga
  Publisert og åpen: 11.03.2015  Frist: Kontinuerleg søknad
  Kommunalt næringsfond
  Frøya Kommune
  Publisert og åpen: 23.02.2015  Frist: Fortløpende behandling.
  Kommunalt næringsfond
  Snillfjord kommune
  Publisert og åpen: 20.02.2015  Frist: Forløpende
  Kommunalt næringsfond - Dyrøy kommune
  Dyrøy kommune
  Publisert og åpen: 18.02.2015  Frist: Behandles fortløpende i neste formannskapsmøte
  Kommunalt næringsfond i Sande kommune
  Sande kommune
  Publisert og åpen: 18.02.2015  Frist: Løpende
  SPINE AS - (TEST) Kommunalt næringsfond seminar
  SPINE AS - Testforvalter/testfylkeskommune
  Publisert og åpen: 07.02.2015  Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  Kommunalt næringsfond - Storfjord
  Storfjord kommune
  Publisert og åpen: 06.02.2015  Frist: Behandles fortløpende etter 10.01,10.05 og 10.09.
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Nordens grønne belte
  Interreg Sverige-Norge Nordens grønne belte
  Publisert og åpen: 04.02.2015  Frist: Publiseres på www.interreg-sverige-norge.com
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia
  Interreg Indre Skandinavia
  Publisert og åpen: 03.02.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
  Kommunalt næringsfond
  Hasvik kommune
  Publisert og åpen: 14.01.2015  Frist: Fortløpende behandling
  Kommunale næringsfond - tidl. Ålesund kommune
  Ålesund Kunnskapspark AS
  Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Nesna kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Nesseby kommune
  Publisert og åpen: 27.11.2014  Frist: Løpende saksbehandling
  Nesseby kommunes Samfunns- og næringsutviklingsfond
  Nesseby kommune
  Publisert og åpen: 27.11.2014  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommualt næringsfond
  Nissedal kommune
  Publisert og åpen: 05.11.2014  Frist: Løpande frist
  251 001 12 Næringsutviklingsfondet
  Hjartdal kommune
  Publisert og åpen: 29.10.2014  Frist: Søknadar handsamast fortløpande
  Kommunalt næringsfond
  Vega kommune
  Publisert og åpen: 16.10.2014  Frist: 31.12.2025
  Regionalt etablerarfond i Sunnhordland
  Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS
  Publisert og åpen: 22.09.2014  Frist: Sjå www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no
  Omstillingsfondet
  Måsøy Næring Og Havn KF
  Publisert og åpen: 03.09.2014  Frist: Forløpende
  Kommunalt næringsfond
  Måsøy Næring Og Havn KF
  Publisert og åpen: 02.09.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt Næringsfond
  Rissa kommune
  Publisert og åpen: 21.08.2014  Frist: Løpende søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond i Nome
  Nome kommune
  Publisert og åpen: 13.08.2014  Frist: Utlysningen er oppdatert, midler tilgjengelig aug.
  Kommunalt Næringsfond - Bardu kommune
  Bardu kommune
  Publisert og åpen: 09.07.2014  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Røst kommune
  Publisert og åpen: 27.05.2014  Frist: Løpende saksbehandling.
  Kommunalt Kraftfond- Bardu kommune
  Bardu kommune
  Publisert og åpen: 25.05.2014  Frist: Fortløpende
  Kraftfond
  Stor-Elvdal kommune
  Publisert og åpen: 29.04.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Stor-Elvdal kommune
  Publisert og åpen: 29.04.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Lebesby kommune
  Publisert og åpen: 30.03.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond i Bjugn kommune
  Bjugn kommune
  Publisert og åpen: 14.03.2014  Frist: Søknader behandles fortløpende
  Hammerfest kommune - Fiskerifond
  Hammerfest kommune
  Publisert og åpen: 13.03.2014  Frist: Rullerende
  Hammerfest Kommune - Næringsfond
  Hammerfest kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: 1. oktober
  Fiskerifond
  Gamvik kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: 30.11.2020
  Kommunalt næringsfond
  Kvalsund kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: Se kommunens hjemmeside
  Kommunalt næringsfond
  Karasjok kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Dønna kommune
  Publisert og åpen: 07.03.2014  Frist: 31.12.2025
  Kommunalt næringsfond
  Kragerø kommune
  Publisert og åpen: 05.03.2014  Frist: Løpende
  Kommunale næringsfond
  Kviteseid kommune
  Publisert og åpen: 05.03.2014  Frist: Løpende
  Balestrand kommune Næringsfond
  Balestrand kommune
  Publisert og åpen: 04.03.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt Næringsfond Drangedal
  Drangedal kommune
  Publisert og åpen: 28.02.2014  Frist: Løpende. Ikke midler igjen i fondet.
  Kommunalt næringsfond
  Stryn kommune
  Publisert og åpen: 27.02.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Vestnes kommune
  Publisert og åpen: 14.02.2014  Frist: 31.12.2099
  Gulen kommunale næringsfond
  Gulen kommune
  Publisert og åpen: 12.02.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond Tana
  Tana kommune
  Publisert og åpen: 29.01.2014  Frist: Fortløpende uten søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Andøy kommune
  Publisert og åpen: 17.01.2014  Frist: Løpende saksbehandling
  Solørfondet - kommunalt næringsfond for Grue, Åsnes og Våler
  Solørfondet
  Publisert og åpen: 08.01.2014  Frist: 3 dager før saksbehandlermøte
  Femundfondet og Næringsfondet
  Engerdal kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Søknader kan fremmes hele året
  Aust-Agder, Regionalt Næringsfond Arendal, Froland, Grimstad
  Reg.næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: 31.12.2020
  Kommunale næringsfond - tidl. Skodje kommune 2020
  Ålesund Kunnskapspark AS
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond Vevelstad
  Vevelstad kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Løpende saksbehandling.
  Regionalt næringsfond - Kongsbergregionen
  Kongsbergregionen
  Publisert og åpen: 29.10.2013  Frist: Fortløpende
  Lindesnesfondet
  Lindesnesfondet
  Publisert og åpen: 12.09.2013  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Aure kommune
  Publisert og åpen: 10.05.2013  Frist: Søknadsfrister: 15.feb, 15.apr, 15.aug og 15.okt
  Kommunalt næringsfond
  Haram kommune
  Publisert og åpen: 06.05.2013  Frist: Frister 31.01, 30.04, 31.08 og 30.11
  Kommunalt Næringsfond
  Alta kommune
  Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
  Hadsel kommunes næringsfond 2020
  Hadsel kommune
  Publisert og åpen: 12.02.2013  Frist: 31.12.2020
  Fylkeskommunalt næringsfond
  Giske kommune
  Publisert og åpen: 11.02.2013  Frist: Løpande behandling
  Kommunalt næringsfond Vågsøy 2018
  Kommunalt Næringsfond Vågsøy
  Publisert og åpen: 04.02.2013  Frist: Søknadsfrister Løpende behandling
  Aust-Agder; Regionalt næringsfond Birkenes, Iveland, Lillesand
  Reg.næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
  Publisert og åpen: 01.02.2013  Frist: Løpende behandling
  Interkommunalt næringsfond for Holtålen og Røros
  Røros kommune
  Publisert og åpen: 31.01.2013  Frist: Fortløpende søknader.
  Kommunalt næringsfond for Røros
  Røros kommune
  Publisert og åpen: 31.01.2013  Frist: Søknader behandles forløpende.
  Kommunalt næringsfond
  Øyer kommune
  Publisert og åpen: 28.01.2013  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond
  Værøy kommune
  Publisert og åpen: 17.01.2013  Frist: 1/2, 1/5 og 1/10 i året
  Kommunalt næringsfond KNF Os kommune
  Os kommune
  Publisert og åpen: 08.01.2013  Frist: Løpende
  Kommunale næringsfond
  Halsa kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 4 søknadsfrister per år
  Aust-Agder; Regionalt næringsfond Østregionen
  Regionalt næringsfond for østregionen
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: Løpende behandling
  Kommunalt næringsfond
  Lurøy kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 19. februar, 13. mai, 4. september og 28. oktober
  Kommunale Næringsfond Midtre Gauldal kommune
  Midtre Gauldal Kommune
  Publisert og åpen: 05.12.2012  Frist: 31.12.2020
  Steinkjer Kommune - lokal andel regionalt fond
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert og åpen: 20.11.2012  Frist: Søkbart hele året
  Kommunalt næringsfond
  Sykkylven kommune
  Publisert og åpen: 07.11.2012  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond
  Ørskog kommune
  Publisert og åpen: 26.10.2012  Frist: 31.12.2099
  Inntrøndelag regionalt næringsfond
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert og åpen: 09.10.2012  Frist: Søkbart hele året.
  Bedriftsuviklingstilskot - Kommunalt næringsfond
  Sandøy kommune
  Publisert og åpen: 27.09.2012  Frist: 31.12.2099
  Investeringar i bedrifter - Kommunalt Næringsfond
  Sandøy kommune
  Publisert og åpen: 27.09.2012  Frist: 31.12.2099
  Kommunalt næringsfond
  Vanylven Utvikling AS
  Publisert og åpen: 01.09.2012  Frist: 31.12.2099
  RDA-midlar bedriftsretta
  Vanylven Utvikling AS
  Publisert og åpen: 01.09.2012  Frist: 31.12.2099
  Næringsfondet Vekst for Tingvoll
  Tingvoll kommune
  Publisert og åpen: 08.08.2012  Frist: Vurderes fortløpende
  Kommunalt næringsfond i Bø
  Bø kommune i Telemark
  Publisert og åpen: 06.07.2012  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
  Kommunalt næringsfond
  Herøy kommune
  Publisert og åpen: 21.06.2012  Frist: Fortløpende
  SPINE AS - (TEST) Støtteordning for uttesting (Standardskjema)
  SPINE AS - Testforvalter/testfylkeskommune
  Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  Kommunal næringsfond
  Øksnes kommune
  Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: ÅPEN - LØPENDE SAKSBEHANDLING
  Samiske tilskudd
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 21.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
  Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Søknadsfrist 1. august 2020
  Statskogordningen
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
  Medfinansiering Interreg Nord
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: -
  Landbruk (rekruttering/kompetanseheving)
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.01.2012  Frist: 1/4 i året
  Tilskudd til kommunal infrastruktur
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 19.12.2011  Frist: 1/3 i året

  Antall støtteordninger:
  311 aktive, 957 totalt
  Antall forvaltere:
  392 totalt
  Flere utvalg på støtteordninger
  De siste ordningene innen