(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt Næringsfond for Rollag Kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Det kan søkes om tilskudd til forstudie og forprosjekt i henhold til føringer i næringsplanen 2021-2024. Næringsplanens mål og innsatsområder legges til grunn for saksbehandling.

 

 

Søknader kan sendes inn fortløpende og behandles på utvalgsmøte i omstillingsprogrammet i henhold til utvalgets møteplan.

 

Ta kontakt med Espen Berg for eventuelle spørsmål.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen