(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Treng du støtte til etablering av ny bedrift? Eller treng du støtte til å vidareutvikle bedrifta di?

Askvoll kommune sitt næringsfond er eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringslivet og busetjinga i Askvoll kommune. Løyvingar frå fondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping i eksisterande næringsliv og etablering av nye verksemder i kommunen.

Det er ingen søknadsfrist. Søknader vert løpande behandla gjennom året.

  • Treng du hjelp i samband med søknad om støtte frå næringsfondet? Kontakt næringsrådgjevar Arve Åsnes.  
    Tlf: 577 30 727. E-post: arve.asnes@askvoll.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen